Geçici Transfer Sözleşmelerinde Sell-On Klozlarına İLişkin CAS Kararları
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Arman Özdemir Geçici Transfer Sözleşmelerinde Sell-On Klozlarına İLişkin CAS Kararları

Geçici Transfer Sözleşmelerinde Sell-On Klozlarına İLişkin CAS Kararları

19453da3f4

Arman Özdemir- 19 Temmuz 2023 Geçici transfer sözleşmelerinde Sell-On klozlarına ilişkin CAS kararlarının futbol yönetimimiz ve kulüp yönetimleri açısından önemli olduğunu düşündüğüm için bu makalemi paylaşıyorum.[1]

 

Av.Devrim Nur KAYABALI’na...

Uyuşmazlığın tarafları Club Sekondi Hasaacas FC (davacı) ve Club Borussia Mönchengladbach’dır (davalı).

Davaya esas teşkil eden olaylar şu şekildedir;

15/10/1999 tarihinde davacı ile davalı arasında oyuncu L’nin davacıdan davalıya transferi için Transfer Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin (davacı tarafından İngilizceye tercüme edilen)[2] ilgili hükümleri şu şekildedir;

“İşbu sözleşmenin konusu, 14/01/1982 doğumlu L’nin Sekondi’den, sözleşmeye bağlı amatör oyuncu olarak sözleşme imzalayacağı, Borussia Mönchengladbach’a transferidir.

Oyuncu Borussia ile hukuken geçerli profesyonel bir sözleşme imzalarsa ve bu sözleşmeyi Borussia’ya taşırsa Sekondi’ye 95.000 Dolar transfer bedeli ödeyecektir.

Talep oyuncunun profesyonel futbolcu olarak oynamaya hak kazanması ve ITC’nin Borussia’ya gelmesiyle muaccel olacaktır.

Oyuncu L’nin profesyonel futbolculuk döneminde Borussia’dan üçüncü bir kulübe transferi halinde Sekondi net transfer bedelinin % 15’ini alacaktır.

Sözleşme Alman Futbol Federasyonu (DBF) ve FIFA’nın ilgili kurallarıyla uyumludur.

Münhasır yetkili mahkeme ve sözleşmenin icra yeri Mönchengladbach’dır.

Taraflar arasında aşağıda yer alan üç adet iş sözleşmesinin imzalandığı çekişmesizdir;

27/09/1999’dan 30/06/2001’e kadar geçerli olan ilk sözleşme,

01/07/2001’den 30/06/2003’e kadar geçerli olan ikinci sözleşme,

 - İkinci sözleşmeyi 30/06/2005 tarihine kadar uzatan üçüncü sözleşme. Bu sözleşmede davalıya 31/05/2005 tarihine kadar oyuncuya mektupla bildirimde bulunması halinde sözleşmeyi 2005/2006 ve 2006/2007 sezonları için uzatım opsiyonu hakkı tanınmıştır.

12/01/2004 tarihinde davalı ile 1. FC Nürnberg arasında başlığı “Transfer Sözleşmesi” olan bir metin imzalanmıştır. Sözleşmenin karakteristik özellikleri aşağıda yer verildiği şekildedir; 

 - Davalı oyuncuyu 12/01/2004 – 30/06/2005 arasında 1. FC Nürnberg’e geçici olarak transfer etmeyi üstlenmiştir.

 - 1. FC Nürnberg oyuncu ile 12/01/2004-30/06/2005 tarihleri arasında iş sözleşmesi imzalama yükümü altında olup oyuncuyu kazalara karşı sigorta ettirecektir.

- 1. FC Nürnberg tarafından oyuncunun transferi için davalıya ödenecek tazminat 2004/2005 sezonunda birinci yahut ikinci ligde mücadele etmesine göre değişecektir.

 - İkinci ligde mücadele etmesi durumunda 125.000 Euro, birinci ligde mücadele etmesi durumunda ise 200.000 Euro olacaktır.

- 2005 yılı Haziran ayının bitimiyle sözleşme kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmek için oyuncunun Borussia’ya dönmesi gereklidir.

1. FC Nürnberg tek taraflı olarak Haziran 2005 sonrasında sözleşmeyi uzatabilir. Bunun yapılabilmesi için 30/04/2005 tarihine kadar Borussia’nın yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Sözleşmenin ilgili maddesine göre 1. FC Nürnberg uzatım opsiyonunu kullanırsa transfer tazminatı olarak Borussia’ya 1.500.000 Euro daha ödeme yapacaktır (eksi daha önce ödenen geçici transfer bedeli).

1. FC Nürnberg ile oyuncunun 12/01/2004 - 30/06/2005 arasında geçerli olmak üzere iş sözleşmesi imzaladığı ve 1. FC Nürnberg tarafından davalıya 12/01/2004 tarihinde 200.000 Euro ödeneceği çekişmeli değildir.

Davalı da 1. FC Nürnberg de 30/06/2005 tarihi sonrasında oyuncuyla sözleşme ilişkilerini devam ettirmemişlerdir. Sözleşmesinin sona ermesinden sonra oyuncu Alman Kulübü Energie Cottbus ile sözleşme imzalamıştır.

05/10/2004 tarihinde davacı tarafından davalıya 15/10/1999 tarihli sözleşmeye dayanarak 1. FC Nürnberg tarafından kendisine ödenen bedelin % 15’i oranında ödemeyi talep edeceğini bildirilmiştir.  

25/11/2004 tarihinde davalı davacıyı oyuncunun 1. FC Nürnberg’e geçici olarak transfer edildiğini ancak herhangi bir ödeme almadığını belirtmiştir.

10/06/2005 tarihinde davacı tarafından FIFA yetkili makamları önünde başvuru yapılmıştır. İstem sonucunda davacı davalıdan 30.000 Euro talep etmiş olup söz konusu bedel 1. FC Nürnberg’in oyuncunun transferi karşılığında ödeyeceği miktarın %15’ine denk gelmektedir.

26/09/2006 tarihinde FIFA PSC Tek Hakimli olarak verdiği kararda sell-on klozunun geçici transferlerde uygulanmayacağını belirterek davanın reddine karar vermiştir.

05/01/2007 tarihinde karar davacıya tebliğ edilmiş olup bu tarihe kadar davalı tarafından herhangi bir sell-on ödemesi yapılmadığı taraflar arasında çekişmesizdir.

02/02/2007 tarihinde davacı kararı temyiz etmiş davalı temyize ilişkin cevaplarını 26/02/2007 tarihinde sunmuştur.

HUKUK

 1. CAS’ın yetkisi FIFA Kuralları md.60 ve CAS Kod R47’den kaynaklanmakta olup çekişme konusu değildir. 

 2. Sonuç olarak CAS uyuşmazlığın çözümünde yetkilidir.

 3. Kod R57 uyarınca Tek Hakem vakaları ve hukuku ele almada tam yetkiye sahiptir.

.....

 

 9. Uyuşmazlık 15/10/1999 tarihli Transfer Sözleşmesinin 4. Paragrafının, 1. FC Nürnberg tarafından davalıya ödenen bedele uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

10. Tarafların uyuşmazlığı “oyuncunun profesyonel oyunculuğu döneminde Borussia tarafından Sekondi bu transfer ücretinin net % 15’ini alacaktır” şeklindeki 15 Ekim 1999 tarihli Transfer Sözleşmesinin 4. Paragrafının yorumundan kaynaklanmaktadır. Davacı söz konusu hükmün her türlü transfere uygulanacağı görüşündeyken davalı sadece sürekli transferlere uygulanacağını iddia etmektedir.

 11. İsviçre Borçlar Kanunu md.1’e göre sözleşme tarafların karşılıklı anlaşmalarını gerektirir. Bu anlaşma açık ya da örtülü olabilir.

 12. Taraflar arasında sözleşmenin çekişmeli olduğu durumlarda, hakim, taraflarca yanlış olarak kullanılan ya da gerçek iradelerini gizlemek için kullandıkları ifadelere bakmaksızın gerçek ve karşılıklı iradelerini bakacaktır (İsviçre Borçlar Kanunu md.18). Tarafların karşılıklı iradelerinin belirlenemediği halde sözleşmenin iyi niyet kurallarına göre yorumlanması gerekir. Hakim olayın özelliklerini göz önüne alarak tarafların irade beyanlarının yahut dışarıdan anlaşılmasına verilecek mantıklı anlamı araştırmalıdır.

 13. İyi niyete dayalı yorum daha objektif bir kriter sağlamaktadır. Burada tarafların ne ifade etmiş olabilecekleri değil üçüncü kişinin ne anlayacağı öne çıkmaktadır.

 14.Taraf iradesinin ya da aynı durumlarda ki üçüncü kişinin bu iradeyi nasıl anlayacağının belirlenmesinde ilk olarak tarafların gerçekten kullandıkları kelimelere veya davranışlarına bakılır. Kelimelerin ve davranışların açık olması gerçek iradenin araştırılmasını sınırlamaz. Tarafların sözlerinin yahut davranışlarının ötesine geçmek için olayın tüm boyutları göz önüne alınmalıdır. Bu ise taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri ve önceki davranışlarıyla teamülleri de kapsar.

15.Profesyonel futbol dünyasında, tarafların Transfer Sözleşmesinde yaptığı üzere, sell-on anlaşmalarının yapılması standart bir uygulamadır. Söz konusu uygulama olayımızda olduğu üzere davacının düzeyindeki kulüplerle davalı gibi majör liglerde yer alan kulüpler arasında özellikle yaygındır. Sell-on klozları vasıtasıyla “küçük liglerden” “büyük liglere” transfer olan görece tanınmamış oyuncuların yetenekleri sergilenmekte ve buna uygun biçimde piyasa değerleri artmaktadır. Bu koşullar altında kendisinden oyuncu transfer edilen kulüp daha sonraki transferlerden gelir sağlama hakkını elde ederek daha küçük sabit bir meblağı kabul etmektedir. Oyuncunun transfer olduğu yeni kulüp ise oyuncunun sakatlanması ya da yeteneklerinin beklentileri karşılamaması durumuna karşılık olarak daha düşük bir transfer ücreti ödemektedir. Davalı tarafından belirtildiği üzere eski kulübün oyuncunun piyasa değerinin artırılmasına katılmasına yol açan şart gerçek yani kesin transferdir. Ancak tabiidir ki taraflar her olayın özelliğine göre sell-on klozlarının uygulanmasına yol açan sebepleri belirleyebileceklerdir.

 16.15/10/1999 tarihli Transfer Sözleşmesinde taraflar açık olarak oyuncunun transfer ücretini ikiye bölmüşlerdir. İlki 95.000 Euro’luk tek seferde ödenecek olan ikincisi ise oyuncunun daha sonraki transferinden elde edilecek olan ücretin paylaşılmasıdır. Orijinal Almanca metinde başka bir kulübe transferden (“…zu einem anderen Verein transferiert werden…”) ve ayrıca da kulüp değiştirmeden (“…15% der sich aus diesem Wechsel ergebenden Netto-Transfersumme…”) bahsetmektedir.

 17.Belirtildiği üzere, davacı, kiralamayı Transfer Sözleşmesi md.4 uyarınca transfer olarak görmektedir.

 18.Davalının temel savı ise oyuncunun başka bir kulübe transfer edilmediği kiralandığı yönündedir.

 19.Hakem taraflar arasındaki uyuşmazlığın temyiz edenin taraf olmadığı sözleşmeden kaynaklandığını gözlemlemiştir. Aynı şekilde cevap veren, temyiz edeni ya da 1. FC Nürnberg’i sözleşme görüşmelerinin varlığı tamamlanması ya da görüşmeleri esnasında hemen bilgilendirmemiştir.

 20.Davalı ve 1.Nürnberg arasındaki 12/01/2004 tarihli sözleşmeden tarafların gerçek iradeleri anlaşılamamaktadır. Taraflar arasında münakıt olan akit gerçekten geçici transfer olarak nitelendirilebilir mi? Asıl olarak oyuncu hiçbir zaman davalıya dönmemiştir. Davalı da olası tek taraflı hiçbir uzatım hakkını kullanmamış veya kullanmaya çalışmamıştır. Dahası oyuncu ve davalı arasındaki üçüncü sözleşme belirli süreli olup 30 Haziran 2005 tarihine kadar geçerli durumdadır. Davalı oyuncuyu 1. FC Nürnberg’e aynı şekilde 30 Haziran 2005 tarihine kadar transfer etmiştir. Bu tür bir transfer sadece sözde tek taraflı uzatım hakkı tanıdığı için teorik olarak geçici transfer niteliğinde değerlendirilebilir mi?

 21.İlk olarak davalı tarafından herhangi bir uzatım hakkı kullanılmamıştır. İkinci olarak söz konusu uzatım klozunun uygulanabilirliği ve geçerliliği İsviçre hukukunda tartışmalıdır. Diğer bir deyişle davalı uzatıma ilişkin hakkını kullanmış olsa bile oyuncunun söz konusu hakkın kullanımını ve böylece kulübe dönme zorunluluğunu dava konusu etmesi mümkündür. Eğer uygulanabilirliği varsa Alman hukukunun aynı sonuca yol açıp açmayacağına açık kapı bırakılabilir.

22.1.FC Nürnberg oyuncunun 12 Ocak 2004’den Haziran 2005’e kadar geçerli olacak şekilde kendi adına tescili amacıyla davalıya 200.000 Euro ödeme yapmıştır. Aynı süre için oyuncu sigortalanmış ve oyuncuyla da iş sözleşmesi imzalanmıştır. Sonuç olarak davalı tarafından artık ödenmeyen oyuncunun maaşını da ödemiştir. 200.000 Euroluk ödeme davalının oyuncunun hizmetlerinden mahrum kalmasının karşılığı olduğu anlaşılmaktadır.

 23.Mevcut durum oldukça yaygın olup eski işverenin sözleşmenin erken feshi karşılığında tazmin edilmesi durumu olan tipik, oyuncunun yeni kulübe katıldığı sürekli transfer sözleşmelerinden ayrılmamaktadır. Bu sebeple hakem davalının, oyuncun 1. FC Nürnberg’e geçici transferinden ne tür bir hak elde edeceğini anlamamaktadır. Aksine, birçok açıdan ama özellikle ekonomik açıdan oyuncunun 1. FC Nürnberg’e transferi sürekli transfer olarak değerlendirilebilir. Şöyle ki; davalı özellikle davacıya ödenen miktar ile karşılaştırıldığında önemli miktarda bir transfer ücreti elde etmiştir. Oyuncu davalı ile olan sözleşmesinin bitim tarihine kadar transfer edilmiş olup bu süreçte oyuncuya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sonuç olarak oyuncunun kulübü değişmiş olup taraflar sözleşmelerini transfer sözleşmesi olarak adlandırmıştır. Nihai ile geçici transfer arasında bu durumlar göz önüne alındığında fark nedir?

 24.Ek olarak eğer mantıklı bir insanın Transfer Sözleşmesine ne anlam vereceği anlaşılmak isteniyorsa aşağıdaki şartların göz önünde bulundurulması gereklidir;

 25.Transfer Sözleşmesinde yer alan sell-on klozunu uygulanır kılan koşullar şunlardır;

 

- Oyuncu davalı için profesyonel futbol oynamalı,

 

- Davalı oyuncuyu başka bir kulübe transfer etmeli,

 

- Davacı bu transfer karşılığında davalının oyuncunun transferinden elde ettiği bedelin % 15’ini almalıdır.

 


 

   26. Kabul edilmiştir ki sözleşme davalı tarafından İsviçre hukukuna göre hazırlanmıştır. Söz konusu hukukta hakim olan ilke “in dubio contra stipulatorem” bu ilke uyarınca belirsizlik durumunda sözleşme hazırlayan aleyhine yorumlanacaktır. Davalı bu noktada sözleşme hükümlerinde ayrıca kiralık terimini yer alması gerektiğini kanıtlayamamıştır.

   27. Sözleşme sell-on klozunun uygulanabilirliğinin sadece nihai transfere ilişkin olduğu yönünde bir hüküm barındırmamaktadır. Tek hakimin bakış açısından eldeki nihai transfere davalı ile 1. FC Nürnberg arasında olduğu gibi birçok yönden benzeyen transferde tarafların iradelerini sadece nihai transferlerle sınırlandırıldığını düşünmek zordur. 

   28. Bu şartlar altında davalı tarafından ileri sürülen iddialar ikna edici bulunmamıştır.

  29.Tarafların yargılamada ortaya koydukları deliller, kullandıkları kelimeler ve derdest davanın koşulları ve oyuncunun 1. FC Nürnberg’ e özel transferi, 15 Ocak 1999 tarihli transfer sözleşmesinde yer alan sell-on klozunun uygulanması gereği nedeniyle ikna edici değildir.

  30. Sonuç olarak davacı davalı tarafından elde edilen net transfer gelirinin %15’i olan 30.000 Euro’ya hak kazanmış durumdadır.

  31. Ayrı bir sözleşme hükmü bulunmadığı için İsviçre Borçlar Kanunu md.104 uyarınca tek hakem % 5 faiz oranı uygulayabilir. Bu hüküm uyarınca ihtar üzerine borçlu yıllık % 5 oranında faiz ödemek durumunda olacaktır.

 32. Dies a quo ilkesi göz önüne alındığında davacı tarafından 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren % 5 faiz talep edilmiştir. Ancak davacı tarafından söz konusu tarihte ihtar gönderildiğine ilişkin herhangi bir delil sunulmamıştır. Aksine sell-on klozuna ilişkin ilk sözleşme taraflar arasında 5 Ekim 2004 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu tarihte davacı davalıdan 1. FC Nürnberg tarafından ödenen bedelin % 15’ini talep etme niyetinde olduğunu beyan etmiştir. Bu şartlar altında ve aksi delil de sunulmadığından 10 Haziran 2005 öncesine kadar herhangi bir ihtar yoktur. Bu nedenle faizin 11 Haziran 2005 itibariyle başlatılması gereklidir...

 

 Anılan gerekçelerle temyiz talebinin kısmen kabulüne, 

24 Eylül 2006 FIFA PSC kararının iptaline,

 Club Borussia VfL’nin Club Sekondi Hasaakas’a 30.000 Euro ve 11 Haziran 2005 tarihinden itibaren % 5 oranında faiz ödemesine karar verilmiştir.    

Dipnotlar


[1] CAS 2007/A/1219 Club Sekondi Hasaacas FC v. Club Borussia Mönchengladbach, 09/07/2007

[2] Sözleşmenin asıl Almanca metni şu şekildedir;

“Unterzeichnen der Spieler L. und Borussia einen rechtsgültigen Lizenzspielervertrag bei der Borussia und tritt er diesen an, so erhält Sekondi Hasaakas mit der Lizenzspielberechtigung für diesen Spieler eine Transferentschädigung in Höhe von US$ 95,000.-- (...).

Diese Transfersummer ist gegen Vorlage einer Rechnung mit Wirksam werden der Lizenzspielberechtigung von L. und dem Ausstellen des International Transfer Certificate (I.T.C.) durch Sekondi fällig.

Sollte L. in seiner Zeit als Lizenzspieler von der Borussia zu einem anderen Verein transferiert werden, so erhält Sekondi 15% der sich aus diesem Wechsel ergebenden Netto-Transfersumme”.

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  706  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Arman Özdemir Salı, 09 Ağustos 2022.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

5/07/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.851,78

-0,18

 bjk BJKAS

7,47

-0,27

 fb FENER

187,90

-2,45

 gs GSRAY

8,85

+0,91

 trabzon TSPOR

2,11

-0,47

   SPOR ENDEKSİ

5.030

-0,84

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40875725

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.