CAS Kararları
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Hukuk Tuğrul Akşar CAS Kararları

CAS Kararları

1543-2022-03-18 m

Arman Özdemir- 22 Mart 2023 Sell-on klozlarında en önemli problemler doğal olarak hesap ve ödeme dönemlerinde söz konusu olmaktadır. Konunun CAS tarafından en ayrıntılı incelendiği kararlardan birine yer veriyoruz[1].

 CAS önündeki yargılamanın tarafları Helsinborgs IF (Helsinborgs/temyiz eden) ve Parma FC S.p.A’dır (Parma).

Uyuşmazlığa temel teşkil eden olaylar şu şekildedir;

29/08/2007 tarihinde taraflar, 04/04/1987 doğumlu Kenya vatandaşı McDonald Mariga’nın (oyuncu) Helsinborgs’dan Parma’ya 2007/2008 sezonu için geçici transferi konusunda İtalyanca Sözleşme imzalamışlardır (I.A).

30/08/2007 tarihinde taraflar benzer içerikli olmak üzere İngilizce Sözleşme (E.A) imzalamışlardır. FIFA PSC önünde hangi metnin uygulanacağına ilişkin uyuşmazlık çıkmış ve PSC hakimi E.A’nın uygulanmasına karar vermiştir.

Transfer Sözleşmesinde diğerlerinin yanı sıra şu hükümler yer almaktadır;

“Helsinborgs oyuncuyu Parma’ya 30/08/2007’den 30/06/2008’e kadar geçici olarak transfer etmiştir. Parma, Helsinborgs’a ITC (International Transfer Certificate) alımı koşullarına göre geçici transfer bedeli olarak 350.000 Euro ödeyecektir.

30/04/2008’e kadar Helsinborgs’a fax yahut hızlı kuryeyle bildirilmesi halinde Helsinborgs oyuncuyu Parma’ya sürekli transfer etme hakkını tanımıştır (opsiyon).

Opsiyon hakkının Parma tarafından kullanılması halinde Helsinborgs’a 1.650.000,00 Euro net kesin transfer bedeli üç eşit taksit halinde (20/07/2008-01/03/2009-15/09/2009) ödenecektir.

Geçici transfer bedeli taraflar arasında çekişmeli olmayıp Ekim 2007 tarihinde ödenmiştir.

29/04/2008 tarihinde Parma sürekli transfere ilişkin opsiyonu kullanmıştır. Sözleşmenin ilgili maddesine göre 20/07/2008 tarihine kadar 550.000 Euro, 01/03/2009 tarihine kadar 550.000 Euro, 15/09/2009 tarihine kadar 550.000 Euro ve geçici transferden 350.000 Euro olmak üzere toplam 2.000.000 Euro ödeyecektir.

FIFA PSC HUZURUNDAKİ DAVA

11/12/2009 tarihindeHelsinborgs tarafından Transfer Sözleşmesinde belirlenen ödeme planına uyulmayarak 709.657 Euro alacağın ödenmediği gerekçesiyle dava ikame edilmiştir.

01/02/2010 tarihinde FIFA huzurunda yargılama derdestken Parma oyuncuyu üçüncü kulüp olan FC Internazionale Milano S.p.A’ya (Internazionale) 10.000.000 Euro’ya transfer etmiştir. Transfer Sözleşmesinin 6. Maddesine göre Helsinborgs derdest davaya devam eden transfer sebebiyle % 15 ek talepte bulunmuştur.

Aynı tarihte Internazionale, Parma’ya oyuncunun ekonomik haklarının % 50’sini 5.000.000 Euro’ya (2009/2010 sezonu 1.700.000 Euro, 2010/2011 Euro sezonu 1.600.000 Euro, 2011/2012 sezonu için 1.700.000 Euro karşılığında) devretmiştir[2].

07/04/2010 tarihinde Tek Hakimli FIFA PSC Parma’nın ödenmemiş bulunan 709.657 Euro transfer bedeliyle ilgili hüküm kurmuş ve bu meblağ Parma tarafından ödenmiştir. Hükümle birlikte FIFA PSC dosyadan el çekmiştir.

25/06/2010 tarihinde Internazionale ve Parma arasında oyuncunun geriye kalan % 50’lik ekonomik haklarının Internazionale devrine ilişkin Konsensüs Sözleşmesi imzalanmış olup buna göre Internazional, Parma’dan oyuncunun % 50’lik ekonomik haklarını 4.200.000 Euro bedelle (2010/2011 yılı için 1.400.000 Euro, 2011/2012 yılı için 1.400.000 Euro ve 2012/2013 yılı için 1.400.000 Euro taksit ödemesiyle) devralacaktır.

Bu haliyle uyuşmazlık % 15 oranında olan sell-on ödemesinin 10.000.000 Euro mu 9.200.000 Euro olarak mı hesaplanacağı ve ödemelerin muacceliyet tarihlerinde toplanmaktadır.

30/01/2012 tarihinde FIFA PSC Tek Hakimli olarak verdiği kararında ödemeye esas olan bedelin 9.200.000 Euro belirtmiş ve ödemelerin taksitlerin halinde yapılmasına karar vermiştir. FIFA PSC kararında Parma’nın Helsinbog’a 551.790 Euro’nun kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesine karar vermiştir. Söz konusu miktar;

 2009/2010 sezonu için 199.590 Euro,

 2010/2011 sezonu için 187.830 Euro,

 2012/2013 sezonu için 164.370 Euro olarak ödenecek olup Helsinborgs’un istem sonucu kısmen kabul edilmiştir.

11/06/2012 tarihinde Helsinborgs’un talebi üzerine FIFA PSC tarafından gerekçeli karar açıklanmıştır. Kararın bazı bölümleri şu şekildedir;

“FIFA PSC Tek Hakimi tarafından bütün dokümanlar incelenmiş ve Parma ile Internazionale’in il başta 10.000.000 Euro transfer bedelinde sözleştikleri ancak daha sonra yapılan pazarlıklarda bedelin 9.200.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak hakim tarafından sell-on ücretine temel teşkil edecek transfer bedeli 9.200.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Parma ile Internazionale arasındaki sözleşme uyarınca transfer ücreti olan 9.200.000 Euro 6 taksit şeklinde ödenecektir. Bu sözleşme gereğince;

5.000.000 Euro,

2009/2010 sezonunda 1.700.000 Euro,

2010/2011 sezonunda 1.600.000 Euro,

2011/2012 sezonunda 1.700.000 Euro olarak,

4.200.000 Euro;

 

2010/2011 sezonunda 1.400.000 Euro,

2011/2012 sezonunda 1.400.000 Euro,

2012/2013 sezonunda 1.400.000 Euro olarak ödenecektir.

Bu açıdan bakıldığında hükmün ittihaz edildiği tarihte 2009/2010 sezonundan 1.700.000 Euro, 2011/2012 sezonundan 1.400.000 Euro ve 2010/2011 sezonundan 1.400.000 Euro olmak üzere sadece üç taksit muaccel durumda olup diğer taksitlerin Helsinborgs tarafından talep edilmesi mümkün değildir.

Diğer bir deyişle 2011/2012 sezonundan 1.700.000 Euro, 2011/2012 1.400.000 Euro, 2012/2013 sezonundan 1.400.000 Euro sell-on payının Helsinborgs tarafından talep edilebilmesi mümkün değildir.

Bu noktaları belirledikten sonra FIFA PSC Hakimi tarafından transfer bedeli olan 9.200.000 Euro’dan 2.000.000 Euro indirilmiş ve % 15 sell-on klozu çerçevesinde 1.800.000 Euro sonucuna ulaşılmıştır.

Söz konusu ödemeler Parma ve Internazionale arasındaki sözleşme uyarınca pro-rata temelde yapılacaktır.

CAS HUZURUNDAKİ YARGILAMA

31/07/2012 tarihinde CAS’a 3 adet delil ibraz edilmek suretiyle Helsinborgs tarafından karar temyiz edilmiştir.

09/08/2012 tarihinde Helsinborgs CAS’a temyiz dilekçesini sunmuştur. Dilekçenin istem sonucunda;

 Temyiz isteminin kabulünü,

 Temyiz edilen kararın bozulmasını,

 Davalının 1.200.000 Euro ödemesine karar verilmesini,

 İlk talebin reddi durumunda 1.080.000 Euro ödemesine karar verilmesini,

 Bu talebin de reddi halinde 915.750 Euro, 19/05/2013 tarihine kadar (temyiz eden yargılama esnasında süreyi 30/06/2013’e kadar uzatmıştır) 164.250 Euro ödenmesine karar verilmesini,

 Yargılama masraflarının davalı üzerinde bırakılmasını talep etmiştir.

10/08/2012 tarihinde CAS, FIFA’ya müdahillik talebinin bulunup bulunmadığını sormuştur. FIFA söz konusu hakkından feragat ettiğini bildirerek verilen kararın örneğini yollamıştır.

19/10/2012 tarihindedavacı CAS huzurunda yargılamanın duruşmasız görülmesini talep ederken, davalı tarafından duruşma talebinde bulunulmuştur.

22/10/2012 tarihindetemyiz eden tarafından dilekçesinde belirtilen delillerin İngilizce çevirilerinin kendilerinde bulunmadığı, davalı tarafından FIFA PSC önünde sunulan İngilizce metinlerin dikkate alınması talebi CAS’a iletilmiştir.

Yargılama duruşmalı olarak görülmüş olup tanık yahut bilirkişi dinlenmemiştir.

TARAFLARIN İDDİALARI

Davacının iddiaları;

 Davacı FIFA PSC ile taraflar arasında IA’nın değil EA’nın uygulanacağı konusunda hemfikirdir.

 Bununla birlikte temyiz eden, Transfer Sözleşmesi uyarınca hak ettiği transfer ücreti ve sell-on bedeliyle ilgili olarak FIFA PSC ile aynı fikirde değildir.

 İlk işlem oyuncunun tüm haklarının Parma’dan Internazionale’e transferidir. Bu işlemin bedeli 10.000.000 Euro olup sell-on klozu bu ilk işlemle alakalıdır. Bunun sonucu olarak sell-on bedeli 1.200.000 Euro’dur ((10.000.000-2.000.000)%15).

 Transfer Sözleşmesi ayrıca bir ödeme planı içermediğinden temyiz edenin talebiyle muaccel olacaktır. Parma ile Internazionale arasındaki ödeme planı göz önüne alınsa bile 1.200.000 Euro muacceliyet kesbetmiş durumdadır.

 Panelin, FIFA PSC Tek Hakimli yargılaması sonucunda transfer ücretinin 9.200.000 Euro olarak kabul edilmesi durumunda dahi alacaklının talebiyle sell-on ödemesi muacceliyet kesbetmiş olup bu durumda 1.080.000 Euro ((9.200.000-2.000.000) %15) ödeme yapılması gereklidir.

 Panel tarafından FIFA PSC Tek Hakimli yargılamasında dikkate aldığı gibi Co-ownership ve Consensual Agreement hükümlerini göz önüne alacaksa huzurdaki temyiz talebinin ikamesi sırasında altı taksitin beş tanesi muaccel olup altıncısı da 30/06/2013 tarihinde muaccel olacaktır.

 Sonuç olarak Panel’in Co-ownership ve Consensual Agreement hükümlerini göz önüne alması durumunda temyiz edenin alacaklı olduğu miktar oransal olarak hesaplanmalıdır. Bu halde ise alacak

199.590 Euro 2009/2010 sezonunda,

187.730 Euro 2010/2011 sezonunda,

164.370 Euro 2010/2011 sezonunda,

199.590 Euro 2011/2012 sezonunda,

164.370 Euro 2011/2012 sezonunda olmak üzere 915.750 Euro muaccel olup, bakiye 164.250 Euro 30/06/2013 tarihinde muaccel olacaktır.

Davalının cevapları;

 Davalı EA’nın uygulanması konusunda FIFA PSC Tek Hakimi ile hemfikirdir.

 Davacının transfer ücretinin 10.000.000 Euro olarak belirlendiği iddiasıyla ilgili olarak davalı İtalyan hukukunda “compartecipazione” olarak anılan sözleşme uyarınca oyuncunun ekonomik haklarının %50’si geri devralındığından transfer bedeli söz konusu bedelin % 50’si oranındadır. Bu sözleşmenin tarafları oyuncunun ekonomik haklarının bedelinin miktarını görüşme ve belirleme konusunda sözleşme özgürlüğüne sahiptirler.

 Davacı iddia ettiği 10.000.000 Euro bedele ilişkin davalı tarafından imza edilen herhangi evrak sunmamıştır. Davalı ile Internazionale arasında 5.000.000 Euro bedelli ekonomik haklara katılım sözleşmesi bulunmaktadır.

Internazionale oyuncunun geriye kalan % 50’lik ekonomik haklarını devralmayı talep ettiğinde kulüpler arasında ki görüşmeler uyarınca bu kısım 4.200.000 Euro’ya tekabül etmektedir. Buna göre davacının hak kazandığı meblağ 5.000.000 Euro (ilk % 50), 4.200.000 Euro (ikinci % 50) olmalı ve taksitler Parma ile Internazional arasındaki sözleşme uyarınca belirlenmelidir.

Davacının sell-on ücretini talep etmesiyle muaccel olacağı yönündeki iddiaları kabul edildiği takdirde davalının üçüncü kişiden transfer ücretini aldığı anlamına gelmektedir. Oysa FIFA PSC tarafından kabul edildiği üzere davalı ve Internazionale taksitli ödemeler konusunda anlaşmış olup sell-on ödemelerinin taksit tarihlerinde muaccel olması gerekmekte ve davacıya daha önce ödenmiş bulunan 2.000.000 Euro transfer ücretinden düşülmelidir.

 Buna ek olarak istem sonucuna dahil etmediği için davacı faiz talep etme hakkından da feragat etmiş durumdadır.

 Son olarak davalı tarafından davacının İsviçre Borçlar Kanunu md.91 uyarınca sözleşmeye uygun yapılan ifa önerisini kabul etmediği, ifanın gerçekleşmesi için gereken hazırlıkları yapmadığı için alacaklı temerrüdünde olduğu iddia edilmiştir. Huzurda derdest yargılama borcun ifasını önler niteliktedir.

YARGI YETKİSİ

FIFA Kuralları md.61 uyarınca FIFA’nın yargısal organları tarafından verilen kararların taraflara tebliğinden itibaren 21 gün içerisinde CAS nezdinde temyizi mümkündür.

UYGULANACAK HUKUK

Taraflar FIFA’nın çeşitli düzenlemelerinin yanı sıra İsviçre hukukunun ikincil hukuk olarak uygulanması konusunda anlaşmışlardır. Panel bu nedenle İsviçre hukukunun tamamlayıcı hukuk olarak söz konusu düzenlemelerdeki boşlukların doldurulmasında kullanılmasına karar vermiştir.

ÖNCELİKLİ MESELELER

FIFA Önünde Dava Edilmeyen Talepler

 

 Davalı FIFA önünde dava edilmeyen taleplerin CAS önünde ileri sürülmesine itiraz etmiş davacının bu taleplere ilişkin olarak FIFA önünde tekrar dava açması gerektiğini iddia etmiştir.

 

 Davacı ise derdest temyizde ileri sürülen talebinin yeni olmadığını aynı taleplerin FIFA huzurunda da ileri sürüldüğünü iddia etmiştir.

 

 Davalı tarafından açık olarak belirtilmese de Panel, iddia edilen “yeni” taleplerin FIFA huzurunda görülen yargılamada vadesi gelmemiş taksit ödemeleri olduğunu anlamaktadır.

 

 CAS Panel CAS Code Art.57 mucibince Panel’in dava teşkil eden olaylar ve kuralların tamamını denetlemek yetkisi olduğuna ve eski kararın yerine yeni bir karar verebileceğine işaret eder.

 

 Panel tarafların durumlarında değişiklik olmadığı, huzurda derdest olan davada altı taksitin beş tanesi muaccelken FIFA PSC önünde üç tanesinin muaccel olduğunu göz önüne almaktadır.

 

 Panel ayrıca davalının altı taksit ödenmesine itirazının olmadığını buna karşın miktara itiraz ettiğini de not eder.

 

ORJİNALİ SUNULMAYAN DELİLLERİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ

 Davalı davacının sunduğu delillerin tercüme olduğunu, asıllarının sunulmadığını ve bu nedenle kabul edilmemesini talep etmiştir.

Panel tarafından daha önce FIFA PSC’deki dosyanın aslı istenmiş taraflar burada yer alan İngilizce tercümeye itiraz etmemişlerdir. Bu nedenle davalının sunulan delillerin kabul edilmemesi yönlü talebi reddedilmiştir.

DAVANIN ESASI

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Panel’in çözmesi gereken sorunlar;

a) Sell-on ücretinin hesaplanmasına temel teşkil edecek meblağ nedir?

b) Davalının davacıya ödeyeceği sell-on ücreti hangi tarihlerde muaccel olmuştur?

c) Faiz ödenmesi gerekli midir?

A) Sell-On Ücretinin Hesaplanmasına Temel Teşkil Edecek Meblağ Nedir?

Oyuncunun Parma tarafından üçüncü bir kulübe transfer edilmesi halinde Helsinborgs’un transfer bedelinin % 15’i kadar sell-on ücretine hak kazanacağı taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir.  

Transfer Sözleşmesinin 6. Maddesine göre “Parma 2. Maddedeki opsiyonu kullanması halinde, Helsinborgs’a gelecekte diğer bir kulübe transfer edilmesi halinde transfer bedelinden net % 15 ödemeyi kabul eder - Transfer bedeli eksi 3. Maddeye göre ödenen net 2.000.000 Euro”. 

Helsinborgs sadece ilk işlemin Parmadan Internazinale’e tam transfer olduğunu ileri sürmüştür. Söz konusu işlemin bedeli 10.000.000 Euro’dur. Helsinborgs’un iddiasına göre sadece ilk işlem sell-on alacağına temel oluşturmaktadır ve bu meblağ ((10.000.000-2.000.000).% 15).

Parma, İtalyan hukukunda geçerli olan compartecipazionelar uyarınca transfer sözleşmesiyle aynı anda oyuncunun ekonomik haklarının % 50’sinin geri alınması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle 10.000.000 Euro sadece indikatör bir miktardır. Yeni kulübün ekonomik hakların % 50’sini devralmak istemesi halinde söz konusu meblağ oyuncunun ve ilgili kulüplerin özel durumlarına göre daha önce belirlenen % 50’den daha fazla olabileceği gibi aynı yahut daha az da olabilir.  

Parma’ya göre Internazional ile aralarında ki görüşme sonucunda oyuncunun bedeli 4.200.000 Euro olarak belirlenmiştir. Parma’nın oyuncunun transferinden elde edebileceği gelir bu olup söz konusu gelir tarafların aralarındaki ödeme planına göre elde edilecektir.

25/06/2010 tarihinde Parma ile Internazionale oyuncunun ekonomik haklarının % 50’sinin Internazioanale’e devri konusunda anlaşmışlardır.

Panel 01/02/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Parma’nın oyuncunun ekonomik haklarının yarısını Internazionel tarafından alıdığı görüşündedir. 10.000.000 Euro’luk bedelin sadece nominal bedel olduğu, söz konusu % 50’lik ekonomik haklar daha sonra Internazionale’e devredileceği noktasında Panel Parma’yla hemfikirdir.

Panel’in görüşüne göre futbol dünyasında sözleşen tarafların başlangıçta farazi bir değer belirlemekten kaçınması yaygın bir uygulamadır. Panel sell-on ödemelerinin itibari meblağa değil kulüp tarafından daha sonraki kulüpten alınan gerçek meblağa dayanması gerektiği görüşündedir.

Mevcut dava açısından Panel Parma ve Internazional arasındaki transfer sözleşmesinin Parma tarafından gerçekten alınacak miktarı belirlediğini kabul etmektedir.

Buna göre;

İlk % 50’lik ekonomik haklarla ilgili olarak

2009/2010 sezonu için 3.400.000 Euro – 1.700.000 Euro = 1.700.000 Euro,

2010/2011 sezonu için 3.200.000 Euro – 1.600.000 Euro = 1.600.000 Euro,

2011/2012 sezonu için 3.400.000 Euro – 1.700.000 Euro = 1.700.000 Euro

İkinci % 50’lik ekonomik haklarla ilgili olarak

2010/2011 sezonu için 1.400.000 Euro,

2011/2012 sezonu için 1.400.000 Euro,

2012/2013 sezonu için 1.400.000 Euro’dur.

Panel’in oyuncunun ekonomik haklarının % 50’lik kısmı için daha az bir meblağ olan 4.200.000 Euro’da anlaşmış sebebiyle Parma’nın iyi niyetinden şüphe etmemektedir. Parma % 15’ini Helsinborgs’a devredip kendisi % 85’ini elde edeceğinden, ekonomik hakların kalan % 50’sinin olası en yüksek bedelle devrinde faydası bulunmaktadır.

Sonuç olarak Panel sell-on ücretine temel teşkil eden bedelin 7.200.000 Euro olduğu sonucuna varmıştır. Helsinborgs bu bedelin % 15’i olan 1.080.000 Euro’da hak sahibidir. Bu nedenle davacının ilk talebi reddedilmiş olup ikinci talebi aşağıda değerlendirilecektir.

B) Davalının Davacıya Ödeyeceği Sell-On Ücreti Hangi Tarihlerde Muaccel Olmuştur?

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Parma Helsinborgs’a Transfer Sözleşmesinin 6. Maddesi uyarınca 1.080.000 Euro ödeyecektir. Bununla birlikte Helsinborg söz konusu bedelin tek seferde ödenmesi gerektiği kanaatindedir. Bundan sell-on ödemelerinin ne zaman muaccel olduğuna Panel karar verecektir.

Helsinborgs, Parma ile aralarında münakıt Transfer Sözleşmesinde sell-on ücretinin ödenmesini Parma ile üçüncü kulüp (derdest davada Internazional) arasındaki herhangi bir ödeme planına bağlayan hüküm bulunmadığı ve FIFA PSC önünde ödeme talep edildiği için sell-on ödemesinin muaccel olduğu kanaatindedir.

Parma ise Helsinborgs’un çıkarımının kabul edilmesi halinde kendisinin Internazione’den herhangi bir bedel almamasına karşın almış gibi sorumlu tutulacağını belirtmiştir.

Parma, FIFA PSC Tek Hakimli yargılamanın Parma ile Internazional arasındaki ödemelerin taksitle yapılması nedeniyle, sell-on ödemelerinin de aynı tarihleri izlemesi gerektiği ve daha önce ödenmiş olan 2.000.000 Euro’nun da oransal olarak indirilmesi gerektiği kararıyla hemfikirdir.

Panel Transfer Sözleşmesinde sell-on ödemelerinin zamanına ilişkin hüküm bulunmadığını göz önüne almaktadır.

Yukarıda belirlendiği üzere Panel sell-on ücretinin gerçekten elde edilen transfer bedeline bağlı olduğu görüşündedir. Söz konusu transfer ücreti birbirini takip eden ödemelere bağlıysa sell-on ödemelerinin de bu ödeme programına bağlı olması gereklidir.

Panel, Parma’nın Helsinborgs’un ilk talebiyle 1.080.000 Euro ödeme yapmak zorunda kalmasını hakkaniyete aykırı olduğu görüşündedir. Oyuncu Internazional tarafından 01/02/2010 tarihinde transfer edilmesi göz önüne alındığında ilk taksit 2009/2010 sezonunun sonunda muaccel olacak ve ancak bu halde Parma, Internazional’den herhangi bir taksit ödemesi almamış olsa bile sell-on ödemesine icbar edilebilecektir.

Sonuç olarak Panel, Helsinborgs’a yapılacak sell-on ödemeleri Parma ile Internazinal arasındaki ödeme planıyla bağlantılıdır.

Bu nedenle Panel, FIFA PSC Tek Hakimli kararını onaylar ve Helsinborgs’un ikincil talebini de reddeder.

Panel Helsinborgs’un üçüncü olarak (2009/2010 sezonu için 199.590 Euro, 2010/2011 sezonu için 187.830 Euro, 2012/2013 sezonu için 164.370 Euro) ve zamanın geçmesi nedeniyle dördüncü ve beşinci taksitleri (2011/2012 sezonu için 199.590 Euro ve 2011/2012 sezonu için 164.370 Euro) talep etmesini anlamaktadır.

Bu taleple ilgili olarak Panel, Parma’nın FIFA PSC kararının onaylanmasını talep etmekte olup geriye kalan üç taksitin Internazinale ile aralarındaki ödeme planına göre Helsinborgs’a yapılacağını teyit etmektedir.

Aynı sebeplerle Panel, iki taksitin daha muaccel olduğunu ve Parma tarafından ödenmesi gerektiğini not eder.

C) Faiz Ödenmesi Gerekli Midir?

Panel temyiz talebini reddedip 30/01/2012 FIFA PSC kararını onadığından, ilk üç taksit için kararda belirtilen faizin ödenmesi gereklidir.

Bununla birlikte Helsinbors temyiz dilekçesinde faiz talep etmemiştir.

Dördüncü ve beşinci taksitler 2011/2012 sezonunda muaccel olması taraflar arasında kararlaştırılmış olmasına rağmen, mevcut Panel’in söz konusu meblağlarla alakalı karar verebilmesi temyiz eden talebinden faizi çıkarttığı için söz konusu değildir.

Sonuç olarak Panel FIFA PSC kararını ve bu kararın ilk üç taksit, bu taksitlere ilişkin faiz kısmını ve dördüncü ile beşinci taksiti faizsiz olarak onamıştır.

SONUÇ

 

 Sell-on ödemelerine temel teşkil eden miktar 9.200.000 Eurodur. 9.200.000 Euro’dan daha önce ödenen 2.000.000 Euro indirildikten sonra kalan miktarın % 15’i olan 1.080.000 Euro sell-on ödemesidir.

 

 Sell-on ödemeleri Parma ile Internazionale arasındaki transfer sözleşmesinde belirlenen biçimde oransal olarak yapılacaktır. FIFA PSC’nin temyiz edilen kararı onanmıştır. Ek olarak FIFA PSC kararı verilmiş olduğu için iki taksit daha muaccel durumda olup Parma tarafından Helsinborgs’a ödenmelidir.

 

 Temyiz edilen karar onandığı için bu kararda verilen faiz muacceldir. Diğer taksitlerle alakalı faiz talebi olmadığı için söz konusu taksitlerin faizleriyle ilgili karar verilmemiştir.

 

Bütün bu sebeplerle;

Helsinborgs’un 31/07/2012 tarihli temyizi reddedilmiştir.

FIFA PSC 30/01/2012 tarihli kararı onanmıştır.

Diğer temyiz talepleri reddedilmesine karar verilmiştir.[1] CAS 2012/A/2875 Helsingborgs IF v. Parma FC S.p.A, 28/02/2013

[2] Söz konusu sözleşme biçimleri Şili, Uruguay, Arjantin ve bir dönemde de İtalya’da yaygın olarak kullanılmış olup kararda co-ownership sözleşmesi olarak geçmektedir. Söz konusu anlaşmalar co-participitaion sözleşmeleri olarak da adlandırılmaktadır. Bu sözleşmelerde oyuncunun tüm sportif hakları (federativ rights) alan kulübe geçmekte buna karşın co-participation sözleşmeleriyle bir kısmı oyuncuyu “veren” kulüp tekrar “satın” almaktadır. Bkz; Lucio COLANTUANI/Willem-Alexander DEVLIES, The Sell-On Clause in Football: Recent Cases and Evolutions, içinde Yearbok of International Sports Arbitration 2015, Ed. Antoine DUVAL/Antonio RIGAZZI, Springer, 2016, ss.80-83; ülkeler için age. dn.17.

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  1215  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Arman Özdemir Salı, 09 Ağustos 2022.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

5/07/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.851,78

-0,18

 bjk BJKAS

7,47

-0,27

 fb FENER

187,90

-2,45

 gs GSRAY

8,85

+0,91

 trabzon TSPOR

2,11

-0,47

   SPOR ENDEKSİ

5.030

-0,84

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40876182

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.