Kesin Ofsayt (!) Tarihçesi…
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Lale ORTA Kesin Ofsayt (!) Tarihçesi…

Kesin Ofsayt (!) Tarihçesi…

  

Dr. Lale Orta – 9 Nisan 2012 Dünyanın birçok ülkesinde futbol; toplumların ilgisini çekerek bir numaralı spor dalı olmuş ve çağımıza damgasını vurmuştur.

Futbolun; çağımızın sporu sayılmasında,  kurallara bağlanıp bir oyun olarak ortaya çıkması ve oyun kurallarının yerinde değişimlerinin etkisi bulunmaktadır.

image001

 

image002

Futbol Oyun Kuralları’nın temeli, 1848 yılında İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde atılmıştır. Futbol ve Rugby oyununun birbirinden ayrılmasıyla birlikte, 1863 yılında ilk Futbol Oyun Kuralları oluşturulmuştur.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından, 1863 yılında ortaya konan ilk basit Futbol Oyun Kuralları, modern futbolun başlangıcını da oluşturmuştur.

1896 yılında, Futbol Oyun Kuralları ilk kez yayınlanmıştır.

1930 yılında, Futbol Oyun Kuralları’nın sayısı 17’ye çıkartılmıştır.

1937–1938 yıllarında da, daha önceki kurallar dikkate alınarak, oyun kuralları maddeler haline getirilmiş ve basitleştirilerek yeniden yazılmıştır.

 

Futbol Oyun Kurallarının sistematize edilmesi ve yayınlanmasıyla birlikte, Dünyada ortak uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Futbol Oyun Kuralları’nın daha kolay anlaşılır ve uygulanabilir olması için de, yayınlandığı tarihten itibaren hemen her yıl yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 image003

image004

             

 

Futbol Oyun Kuralları, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB - International Football Association Board) tarafından değiştirilmektedir. IFAB; oyun kurallarında önerilen değişiklikleri görüşmek ve karar vermek için, biri FIFA olmak üzere en az 4 Federasyonun katılımı ile Şubat veya Mart ayında toplanırlar. Oyun Kuralları’ndaki herhangi bir değişiklik, toplantıya katılanların en az dörtte üçünün kabulü ile yapılabilir. IFAB’ın Delegeleri ve oy hakları şöyledir:

 

 • Futbol Federasyonu (İngiltere) ………………………......(Bir oy)
 • İskoçya Futbol Federasyonu .............................................(Bir oy)
 • Galler Futbol Federasyonu    .............................................(Bir oy)
 • İrlanda Futbol Federasyonu  .............................................(Bir oy)
 • Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ........... (Dört oy)

 

Oyun Kurallarında yapılan değişiklikler, IFAB’ın Yıllık Genel toplantısını takip eden 1 Temmuz tarihinden itibaren, FIFA’ya bağlı tüm üye Federasyonlar tarafından uygulanmak zorundadır. Sezonları 1 Temmuz tarihine kadar bitmeyen Konfederasyonlar veya Ulusal Federasyonlar oyun kurallarında yapılan değişiklikleri yeni sezonlarının başlangıcına kadar erteleyebilirler. Hiç bir Konfederasyon veya Ulusal Federasyon, Kurul’un onaylamadığı herhangi bir oyun kuralı değişikliği yapamaz.

 

Futbol Oyun Kuralları’nda yapılan tüm değişikliklerin zorunlu tutulmasındaki temel neden; futbolun, tüm dünya ülkelerinde aynı kurallarla oynatılması ve yorumlanması isteğidir. Bu bağlamda IFAB; Oyun Kuralları Kitabının içine, “Oyun Kurallarının Yorumlanması ve Hakemler İçin Rehber” başlığı altında bir bölüm eklemiştir.  Kurallarda yer alan “hakemin kanaatine göre” ifadesinin kişilere göre yorumlanmaması için, bu bölümde açıklamalar yapılmış ve pozisyonlar şekillerle anlatılmaya çalışılmıştır.

 

Futbol Oyun Kuralları kitabında ofsayt: “Rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır” şeklinde tanımlanmaktadır. Ofsaytın tanımı çok basit gibi görünse de, uygulamada çok farklı varyasyonlar ortaya çıktığından, zaman zaman anlaşılması oldukça karmaşık bir hale gelmektedir.

 

Ofsayt, Futbol Oyun Kuralları içinde en az değiştirilen oyun kurallarından birisidir. Ofsayt kuralı tanım olarak çok değiştirilmemekle birlikte, farklı yorumlar getirilmiştir. Futbol oyun kurallarında ofsaytla ilgili yapılan tanımlar ve değişiklikler kronolojik olarak şöyledir:

 

1863 yılındaki ilk Futbol Oyun Kuralları’na göre, ofsaytın tanımı şu şekilde yapılmıştır: Bir oyuncu topun önüne geçtiği anda oyun dışı kalır. Mümkün olduğu kadar çabuk, topun arkasına geçmelidir. Eğer top; kendi takımından bir oyuncu tarafından pas olarak atılmışsa, rakip takımdan biri ya da kendi takımından topun gerisinde herhangi bir takım arkadaşı dokunana kadar topa dokunamaz. Ancak kale çizgisinin arkasından topa vurulduğunda, hiçbir oyuncu oyun dışında kalmaz. İlk Futbol Oyun Kuralları’na göre; topun ilerisinde olan tüm oyuncular ofsayt olarak değerlendiriliyordu.

 

1866 yılında ofsayt kuralı, “kale ve top arasında 3 rakip oyuncu varsa, oyuncular ofsayt sayılmaz” olarak değiştirildi.

 

1925 yılında, bir önceki ofsayt kuralında yapılan değişiklikten yaklaşık 60 yıl sonra, 3 rakip oyuncu şartı 2’ye indirildi.

 

1990 yılında, bir önceki değişiklikten 65 yıl sonra, ofsayt kuralında hücum yapan takıma avantaj sağlandı. Sondan ikinci oyuncuyla aynı hizada olan oyuncunun ofsayt olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı. Buna göre: “Bir oyuncu rakip kale çizgisine en az iki rakip oyuncudan daha yakın değilse ofsayt pozisyonunda sayılmaz” denildi.

 

1995 yılında, ofsayt pozisyonunda bulunmanın tek başına bir ihlal olmadığı belirtilerek, “aktif-pasif” kavramları getirildi. “Oyuna müdahale etmek”, “rakibe müdahale etmek” ve “avantaj sağlamak” ofsayt kuralında ilk kez yer aldı. Buna göre: “Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu yalnızca top kendi arkadaşına değdiği veya kendi takım arkadaşı tarafından oynandığı anda hakemin kanaatine göre; oyuna müdahale ederek veya rakibe müdahale ederek veya bulunduğu pozisyondan avantaj sağlayarak aktif oyunun içinde ise ofsayt ile cezalandırılır” denildi.

 

2005 yılında, ofsayt pozisyonu tanımında tekrar değişiklik yapılarak, kolların rakibin önünde olmasının ofsayt oluşturmayacağı belirtildi. Aktif oyuna katılma unsurlarının tanımı ise aşağıdaki gibi yapıldı:

 • Oyuna müdahale etmek: Bir takım arkadaşı tarafından verilen veya dokunulan topla oynama veya dokunma anlamına gelir.
 • Rakibe müdahale etmek: Rakibin görüş çizgisini veya hareketlerini açıkça engelleyerek veya hakemin kanaatine göre, rakibi aldatan veya dikkatini dağıtan bir jest veya hareket yaparak rakibin topla oynamasını veya oynayabilmesini engelleme anlamına gelir.
 • Bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmek: Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncunun kale direkleri veya rakibinden seken topla oynaması anlamına gelir.

 

2005 yılından sonra ofsayt kuralı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

2011-2012 Futbol Oyun Kuralları’na göre ofsayt kuralını özetlersek:

Bir oyuncu eğer: kendi yarı alanında ise, sondan ikinci rakip oyuncu ya da son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise, topu doğrudan: köşe vuruşundan, kale vuruşundan, taç atışından alıyorsa ofsayt değildir.

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncunun; topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşının topla oynadığı anda:

 • Oyuna müdahale ederek, veya
 • Rakibe müdahale ederek, veya
 • Bulunduğu pozisyondan bir avantaj elde ederse, “aktif oyunun içinde” kabul edilerek cezalandırılır.

 

Sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.

 

Sonuç

Futbol, 1925 yılına kadar, bir satranç oyununa benzetiliyordu. Futbolun; kuvvet, sürat, teknik, taktik ve becerilerin de yer aldığı bir oyuna dönüşmesinin başlangıcını ofsayt kuralında yapılan değişiklikler oluşturmuştur.

 

1990 yılında ofsayt kuralında yapılan değişiklikler hücum yapan takıma avantaj sağlayarak, kale önlerindeki bire-bir mücadelelerin sayısını artırmıştır. 1995 yılında da ofsayt kuralının yorumu genişletilerek aktif-pasif ayrımı getirilmiş ve hücum futboluna daha fazla prim tanınmıştır. Ayrıca, “Oyuna müdahale etmek”, “rakibe müdahale etmek” ve “avantaj sağlamak” kavramları ofsayt kuralında ilk kez yer almıştır.

 

Ofsayt kuralındaki “aktif-pasif” ayrımı, “sadece ofsayt pozisyonunda bulunmanın ofsaytla cezalandırılmayacağı (şeklen ofsayt)” koşuluna işlerlik kazandırmıştır. Atılan uzun ve kısa paslarda, topun kime gittiğine bakılmaksızın, rakip yarı alandaki oyuncuların ofsaytla cezalandırılmasının önlenmesine yönelik geliştirilen “Bekle-Gör” uygulaması da aktif-pasif’ten sonra başlatılmıştır.

 

2005 yılında yeniden yorumlanan ofsayt tanımında, “rakip kale çizgisine daha yakın” ifadesi, “o oyuncunun kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakip kale çizgisine toptan ve ikinci savunma oyuncusundan daha yakın olduğu anlamına gelmektedir” diye tanımlanmış ve kollar bu tanımın dışında bırakılmıştır.

 

IFAB; ofsayt uygulamalarında gördüğü yorum farklılıkları üzerine, 2005 yılında “Oyuna müdahale”, “rakibe müdahale” ve “avantaj elde etmek” kavramlarını, Futbol Oyun Kuralları kitabının içinde açıklayarak, haksız yere oyunun kesilmesi önlemek ve ofsaytla ilgili yaşanan kavram karmaşasını bitirmek istemiştir. Bu açıklamalarla, ofsayt pozisyonundaki oyuncuların her topa hareketlenmelerinde “oyuna müdahale ediliyor” görüşünü ortadan kaldırmak istemiştir. IFAB; oyuna müdahaleyi: “bir takım arkadaşı tarafından verilen veya dokunulan topla oynama veya dokunma” olarak açıklayarak, “oyuna müdahaleyi makro düzeyden, mikro düzeye indirmiştir”.

 

Bu bağlamda; Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), ofsaytla ilgili hakem kanaatini yalnızca “rakibe müdahale etmek” bölümüyle sınırlandırmıştır.  “Oyuna müdahale etmek” ve “avantaj elde etmek” ancak topa dokunulduğunda söz konusu olduğundan, IFAB; “OYUNA MÜDAHALE” VE “AVANTAJ ELDE ETME” İLE İLGİLİ KARARLARDA, HAKEME YORUM YAPMA HAKKI VERMEMİŞTİR.

 

Futbolda en çok tartışılan konuların başında ofsayt kuralı gelmektedir. Ofsayt kuralında yapılan değişiklikler; maçın sık sık kesilmesini önlemek, gol sayısını artırmak, topun daha çok oyunda kalmasını sağlamak, hücum futbolunu desteklemek ve seyir zevkini artırmak için yapılmıştır.

 

Kuralların ortaya çıkışını ve kuralların değişim nedenlerini bilmemiz, kuralları daha kolay algılamamızı, doğru bir şekilde yorumlamamızı ve uygulamamızı sağlayacaktır. Futbol Oyun Kuralları’nın doğru yorumlanması ve hakemler tarafından tüm Dünyada standart uygulanabilmesi, futbolun; sade, basit ve herkes tarafından daha anlaşılır olmasını da sağlayacaktır.

 {jcomments on}

 

 

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  111041  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Lale Orta Pazartesi, 14 Kasım 2011.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

29/11/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

8.009,33

-1,04

 bjk BJKAS

51,90

-1,14

 fb FENER

124,40

-2,05

 gs GSRAY

8,21

-0,85

 trabzon TSPOR

3,20

-2,74

   SPOR ENDEKSİ

4.667,60

-1,49

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 37743318

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Fenerbahçe 13  11   1   1  33 9  24    34 
2 Galatasaray  13  11    1  1 26   8   18  

34

3 Beşiktaş  13  8 1  4  20  15 5 25
4 Adana Demir 13  6   5  2 24  13 11 23
5 Trabzonspor  13  7 2  4   24  17 7 23
6 Kayserispor 13  6 2 18  14  

 4 

 23 
7

Antalyaspor

13   5   4    4   17 13    4 19
8 Kasımpaşa 13  3

21  25   -4   18 
9 Rizespor 13 11  17  -6 18 
10

Hatayspor

 13  5 21  18   -3   17
11 Ankaragücü 13  4 5

19 

19  0  16
12 Sivasspor 13  16  20  -4    15  
13 Gaziantepspor 13 

12  18  -6   15
14 Karagümrük 13  5 14  12     14  
15 Konyaspor 13  4  13  18  -5  13
16 Pendikspor  13

 4 16  29  -13 13
17 Başakşehir 13  3 12  17  -5  12  
18 Alanyaspor  13   4 21   -12 10

19

Samsunspor  13 2 9  10  21 -11   8   

20

İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.