FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI FİNALLERİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Lale ORTA FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI FİNALLERİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI FİNALLERİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Bu çalısma;  Ege Üniversitesi’nin 12-15 Ekim 2011 tarihinde düzenlediği I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş ve İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal  Year:  2012  Volume: 3’de Makale olarak yayınlanmıştır.

 

Dr. Lale ORTA -  05.03.2012

Özet: Dört yılda bir düzenlenen ve önemli bir spor organizasyonu olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası; Eleme Grubu Maçları, Play-off Maçları ve Final Turnuvası olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finalleri ilk kez 1991 yılının Kasım ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenmiştir. Dört yılda bir düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası Finallerinin ilk ikisi 12 ülke takımının katılımıyla oynanmış olup, günümüzde 16 takımla oynanmaktadır. Bu çalışmada, FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) tarafından Avrupa’da 2, Kuzey Amerika’da 2 ve Asya kıtasında 2 kez olmak üzere toplam 6 kez düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası Finallerinin analizinin yapılması amaçlanmıştır. Kadınlar Dünya Kupası Finallerinin; seyirci sayıları, ülkelerin kupalara katılım oranları, maç sayıları, gol sayıları, disiplin cezaları, başarı durumları ve final müsabakaları yeri seçimi gibi kriterleri incelenerek değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede, Kadınlar Dünya Kupası final maçlarında gösterilen sarı ve kırmızı kart ortalamasının düşük olduğu, topun oyunda kalma süresinin yüksek olduğu,  yapılan faul sayısının az olduğu ve atılan gol ortalamasının ise yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Kadınların fair play ilkelerine dikkat ettikleri, gereksiz kart görmekten kaçınarak kasti faul yapmadıkları ve futbolu daha da güzelleştirerek spordaki dostluk, kardeşlik ve barış ilkelerine daha fazla katkıda bulunduklarını ve kadın futbolunun gollü, zevkli ve istikrarlı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre; FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finalleri spor organizasyonları içinde yükselen bir marka değerine sahiptir.

 

Wsoccer

 

Anahtar kelimeler: FIFA, Kadınlar Dünya Kupası, Finaller, Analiz

 

AN ANALYTICAL STUDY ON THE FIFA WOMEN’S WORLD CUP FINALS

Abstract: The major sports organization that the FIFA Women's World Cup is organized every four years. This cup consists of 3 stages; Elimination Group Matches, Play-offs, and Tournament Final. FIFA Women's World Cup Finals was organized the first time the Public Republic of China in November of 1991. Women's World Cup Finals is organized four years that first two was played the team with the participation of 12 countries; nowadays it is played in 16 team. In this study is aimed made of analysis that The FIFA (Federation International Football Association) in Europe 2, North America 2, the continent of Asia 2 times for the total of 6 times are organized Women's World Cup Finals. Women's World Cup Finals evaluation were examined the audience numbers, cups of countries participation ratios the numbers match, the number of goals, disciplinary actions, status of success and final competitions site selection criteria. In this assessment has been found yellow and red cards were shown less, the duration of staying the ball in the game is higher, the number of fouls less and higher of goals scored. We said that women more attention the principles of fair play, avoiding unnecessary intentional foul they did not see the card and making better football and they contributed brotherhood and peace so that women's football is more goals, enjoyable and stable. Accordingly, The FIFA Women's World Cup Finals has increased the value of a brand in sports organizations.

 

Key words: FIFA Women's World Cup, Finals, Analysis

 

                 1-GİRİŞ ve AMAÇ

Dünya futbolunun yönetici kuruluşu olan FIFA (Federation Internationale de Football Association) futbolda kuralların uygulanması, değiştirilmesi, uluslararası maçların ve turnuvaların düzenlenmesi konusunda en yetkili organdır (Atabeyoğlu ve diğerleri, t.y.). Günümüzde 208 üyesi bulunan (FIFA, 2011)  ve merkezi Zürih’te olan FIFA, 7 ülkeye bağlı spor birlikleri tarafından 21 Mayıs 1904 tarihinde Paris’te kurulmuştur (San, 1960).

 

            FIFA’ya bağlı 6 konfederasyon bulunmaktadır. Bunlar;

-          Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),

-          Asya Futbol Konfederasyonu (AFC),

-          Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF),

-          Kuzey, Orta Amerika ve Karayib Futbol Konfederasyonu ( CONCACAF ),

-          Güney Amerika Futbol Konfederasyonu ( CONMEBOL ),

-          Okyanusya Futbol Konfederasyonu ( OFC )’dur (Orta, 2000-a).

 

Konfederasyonlar, Ulusal Federasyonlar ve kulüpler FIFA’nın mutlak denetimi altındadır. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA’ya bağlı 54 üye ülke, Asya Futbol Konfederasyonu AFC’ya bağlı 46 üye ülke, Afrika Futbol Konfederasyonu CAF’a bağlı 52 üye ülke,  Kuzey, Orta Amerika ve Karayib Futbol Konfederasyonu  CONCACAF’a bağlı 35 üye ülke. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL’a bağlı 10 üye ülke Okyanusya Futbol Konfederasyonu OFC’ya bağlı 11 üye ülke bulunmaktadır (Ledsom ve diğerleri, 2012).

 

Her dört yılda bir organize edilen Kadınlar Dünya Kupası Finalleri ilk kez 1991 yılında Çin’de yapılmıştır (Orta, 2000-b). Kadınlar Dünya Kupası Finalleri gerek seyirci potansiyeli, gerekse futbolun en büyük kupası olması ve ekonomik getirisi açısından önemlidir. Bu noktadan hareketle; eldeki çalışmanın temel amacı, dört yılda bir düzenlenen, FIFA’ya bağlı üye ulusal federasyonların ulusal takımlarıyla eleme grubu maçlarının sonunda katılmaya hak kazandıkları Kadınlar Dünya Kupası Finallerinin, seyirci potansiyelleri, ülkelerin kupalara katılım oranları, maç sayıları, gol sayıları, başarı durumları ve final müsabakalarının yeri gibi kriterlerini ele alarak finalleri karşılaştırmak ve tespit edilen unsurlar açısından değerlendirme yapmaktır.

 

            2-YÖNTEM 

            Bu araştırmada, 6 kez düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finalleri analiz edilerek incelenmiş ve bazı unsurlar ele alınarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Karşılaştırmalarda yatay yaklaşım uygulanmıştır. Yatay yaklaşımda karşılaştırılan Kadınlar Dünya Kupası Finallerinin belirli unsurları ele alınmıştır. Buna göre;

-          Seyirci sayıları,

-          Ülkelerin kupalara katılımı,

-          Maç sayıları,

-          Gol sayıları,

-          Sarı ve kırmızı kart sayıları,

-          Başarı durumları,

-          Final müsabakalarının yeri gibi unsurlar ele alınarak incelenmiştir.

 

Kadınlar Dünya Kupası Finallerini analiz ederek karşılaştırmalı olarak kıtalar bazında da inceleme amacını taşıyan bu çalışmada gerekli olan veriler basılı ve internet kaynaklarına dayanmaktadır. Bu nedenle, Kadınlar Dünya Kupası Finalleri ile ilgili kaynaklar taranmıştır.

 

3-BULGULAR

6 kez düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki seyirci sayıları, ülkelerin kupalara katılım oranları, maç sayıları, gol sayıları, başarı durumları ve final müsabakalarının yeri gibi unsurlar ele alınmıştır.

 

Yapılan 6 finalin 2’si Avrupa’da, 2’si Asya’da, 2’si ise Kuzey Amerika’da yapılmıştır. İsveç’te 1 kez, Çin’de 2 kez, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 kez ve Almanya’da 1 kez olmak üzere finaller 4 farklı ülkede düzenlenmiştir (Ledsom, 2011). Kadınlar Dünya Kupası finalleri arasında en yüksek seyirci sayısı ve ortalaması 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen finallerde yakalanırken, en düşük seyirci sayısı ve ortalamasında 1995 yılındaki İsveç finallerini görmekteyiz ( Tablo 1 – Şekil 1.1 ve Şekil 1.2 ).

 

Tablo 1 – Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki Seyirci Sayıları ve Ortalamaları

Yıl

Ülke

Seyirci Sayıları

Maç Sayısı

Seyirci Ortalaması

1991

1991 Çin Halk Cum.

510.000

26

19.615

1995

1995 İsveç

112.213

26

4.315

1999

1999 A.B.D.

1.194.221

32

37.319

2003

2003 A.B.D.

679.664

32

21.239

2007

2007 Çin Halk Cum.

997.433

32

31.169

2011

2011 Almanya

845.711

32

26.428

TOPLAM

 

4.339.242

180

24.107

 

 kadinlar_dunya_kup1

 

 Şekil 1.1: Dünya Kupası Finallerindeki Seyirci Sayıları

 

 

 kadinlar_dunya_kup2

 Şekil 1.2: Dünya Kupası Finallerindeki Seyirci Ortalamaları

 

Avrupa kıtasında düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası finallerinde en düşük seyirciyi İsveç 1995 finalleri toplamıştır. ( Tablo 2 – Şekil 2.1 ve Şekil 2.2 )

 

Tablo 2 –Avrupa’da Düzenlenen Finallerdeki Seyirci Sayıları ve Ortalamaları

Yıl

Ülke

Seyirci Sayıları

Maç Sayısı

Seyirci Ortalaması

1995

İsveç

112.213

26

4.315

2011

Almanya

845.711

32

26.428

TOPLAM

957.924

58

16.516

 

 

 kadinlar_dunya_kup3   kadinlar_dunya_kup4


Şekil 2.1: Avrupa’da Düzenlenen                   Şekil 2.2: Avrupa’da Düzenlenen Finallerdeki Seyirci  Sayıları                           Finallerdeki   Seyirci Ortalamaları

 

 

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası Finallerindeki en yüksek seyirciyi 1999 Amerika Birleşik Devletleri finalleri toplamıştır. Maç başına düşen seyirci ortalamasında da 1999 finalleri en çok seyirci ortalamasına sahiptir (FIFA, 2011) , ( Tablo 3 – Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 ).

 

Tablo 3–Kuzey Amerika’da Düzenlenen Finallerdeki Seyirci Sayıları ve Ortalamaları

 

Yıl

Ülke

Seyirci Sayıları

Maç Sayısı

Seyirci Ortalaması

1999

A.B.D.

1.194.221

32

37.319

2003

A.B.D.

   679.664

32

21.239

TOPLAM

1.873.885

64

29.279

                                                                                             

 kadinlar_dunya_kup5   kadinlar_dunya_kup6

Şekil 3.1: Kuzey Amerika’da Düzenlenen   Şekil 3.2: Kuzey Amerika’da Düzenlenen

Finallerdeki Seyirci Sayıları                           Finallerdeki Seyirci Ortalamaları

 

Asya kıtasında düzenlenen tüm finaller Çin Halk Cumhuriyetinde yapılmıştır. 2007 finallerindeki seyirci sayısı 1991 finallerine göre yaklaşık iki katı kadardır. ( Tablo 4 – Şekil 4.1 ve Şekil 4.2 ).

Tablo 4–Asya’da Düzenlenen Finallerdeki Seyirci Sayıları ve Ortalamaları

Yıl

Ülke

Seyirci Sayıları

Maç Sayısı

Seyirci Ortalaması

1991

Çin Halk Cum.

510.000

26

19.615

2007

Çin Halk Cum.

997.433

32

31.169

TOPLAM

1.507.433

58

25.990

                                                                                                                                              

     kadinlar_dunya_kup7   kadinlar_dunya_kup8

   Şekil 4.1: Asya’da Düzenlenen                          Şekil 4.2: Asya’da Düzenlenen

   Finallerdeki Seyirci Sayıları                               Finallerdeki Seyirci Ortalamaları

 

Kıtalara göre, Dünya Kupası Finallerinin seyirci sayılarını karşılaştırdığımızda en çok seyirciyi Kuzey Amerika kıtasının topladığını görmekteyiz. En az seyirciyi ise Avrupa kıtası toplamıştır (Tablo 5 - Şekil 5.1 ve Şekil 5.2 ).

 

Tablo 5 – Finallerdeki Kıtalara Göre Seyirci Sayıları ve Ortalamaları

Kıta

Seyirci Sayıları

Maç Sayısı

Seyirci Ortalaması

KUZEY AMERİKA

1.873.885

64

29.279

ASYA

1.507.433

58

25.990

AVRUPA

957.924

58

16.516

TOPLAM

4.339.242

180

24.107

 

 kadinlar_dunya_kup9   kadinlar_dunya_kup10

Şekil 5.1: Kıtalara Göre Dünya Kupası        Şekil 5.2: Kıtalara Göre Dünya Kupası Finallerindeki Seyirci Sayıları                          

 

Finallerindeki Seyirci Ortalamaları

 
Başladığı günden bu yana, Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki seyirci sayılarını ele aldığımızda, 1995 yılında İsveç’te yapılan finaller tarihindeki en düşük seyirci ile oynanmıştır. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan finallerde seyirci sayısında büyük bir artış olduğunu görmekteyiz. Yapılan 6 Dünya Kupası Finallerinin seyirci sayıları toplamı 4.339.242 iken, seyirci ortalaması ise, 24.107’dir (FIFA, 2011).

 

6 kez düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası Finallerine yalnızca 24 ülkenin ulusal takımları katılmaya hak kazanmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Norveç, Almanya, Nijerya, Brezilya ve Japonya eleme gruplarında başarılı olarak tüm Dünya Kupası Finallerine katılmayı başaran 7 ülke olmuştur. Kanada, Avustralya ve Çin Halk Cumhuriyetinin 5 kez, İngiltere, Danimarka ve Kuzey Kore’nin 4 kez, Yeni Zelenda, Gana ve İngiltere’nin 3 kez, İtalya, Rusya, Meksika, Fransa ve Arjantin’in 2 kez,  Güney Kore, Tayvan, Ekvator Gine ve Kolombiya’nın 1 kez katıldığını tespit ediyoruz. FIFA’ya bağlı 184 ülkenin ulusal takımlarının finallere henüz katılamadığını görmekteyiz (FIFA, 2011), (Tablo 6).

 

 

Tablo 6–FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finallerine Katılmayı Başaran Ülkeler

 

Takımlar

1991

1995

1999

2003

2007

2011

A.B.D.

X

X

X

X

X

X

İSVEÇ

X

X

X

X

X

X

NORVEÇ

X

X

X

X

X

X

ALMANYA

X

X

X

X

X

X

NİJERYA

X

X

X

X

X

X

BREZİLYA

X

X

X

X

X

X

JAPONYA

X

X

X

X

X

X

KANADA

 

X

X

X

X

X

AVUSTRALYA

 

X

X

X

X

X

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

X

X

X

X

X

 

DANİMARKA

X

X

X

 

X

 

KUZEY KORE

 

 

X

X

X

X

YENİ ZELENDA

X

 

 

 

X

X

GANA

 

 

X

X

X

 

İNGİLTERE

 

X

 

 

X

X

İTALYA

X

 

X

 

 

 

RUSYA

 

 

X

X

 

 

MEKSİKA

 

 

X

 

 

X

FRANSA

 

 

 

X

 

X

ARJANTİN

 

 

 

X

X

 

TAYVAN

X

 

 

 

 

 

GÜNEY KORE

 

 

 

X

 

 

EKVATOR GİNE

 

 

 

 

 

X

KOLOMBİYA

 

 

 

 

 

X

 

 

2011 yılında Almanya’da düzenlenen 6. FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finallerine kıtaların katılım oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir (FIFA, 2011).

 

Avrupa                                                           : 5 takım         

Asya                                                              : 3 takım         

Kuzey & Orta Amerika ve Karayibler           : 3 Takım

Güney Amerika                                             : 2 takım

Afrika                                                            : 2 takım

Okyanusya                                                    : 1 takım         

Ev sahibi takımların finallere direkt olarak katılmaya hak kazandığı  FIFA Kadınlar Dünya Kupası eleme gruplarına 1991 yılında 45 üye ülke katılmıştır. 2011 yılında elemelere başvuran ülke sayısı 122’ye yükselmiştir. FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılmak isteyen üye ülkeler gerekli şartları yerine getirerek, FIFA’ya müracaat etmektedirler. Ülkelerin ulusal takımları Kadınlar Dünya Kupası Finallerine katılacak 16 takım arasına girebilmek için, zorlu bir mücadeleden geçmektedirler.

 

Bugüne kadar düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası elemelerine en yüksek katılım 122 üye ülke takımı ile 2011 Almanya Kadınlar Dünya Kupası eleme müsabakaları olmuştur.  Kadınlar Dünya Kupası eleme müsabakaları sayısı 1991 yılında 110’dur. 2011 yılında bu sayı 355’e yükselmiştir.

 

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Final turnuvasında toplam 180 maç oynanırken 625 gol atılmıştır. Maç başına düşen gol ortalaması 3,47’dir (Lendsom ve diğerleri, 2011 & FIFA, 2011), ( Tablo 7 – Şekil 7).

 

Tablo 7–Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki Atılan Gol Sayıları ve Ortalamaları

Yıl

Ülke

Takım Sayısı

Maç Sayısı

Atılan Gol Sayısı

Gol Ortalaması

1991

Çin Halk Cum.

12

26

99

3,81

1995

 İsveç

12

26

99

3,81

1999

A.B.D.

16

32

123

3,84

2003

A.B.D.

16

32

107

3,34

2007

Çin Halk Cum.

16

32

111

3,47

2011

Almanya

16

32

86

2,69

TOPLAM

 

 

180

625

3,47

 

 

 

 

 kadinlar_dunya_kup11

 Şekil 7: Kadınlar Dünya Kupası Finallerinde Atılan Gol Ortalamaları

 

           

 

 

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finallerinde oynanan 180 maçta toplam 380 sarı kart gösterilirken, maç başına düşen sarı kart ortalaması 2,11’dir ( Tablo 8 – Şekil 8).

 

kadinlar_dunya_kup12

Tablo 8–Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki Sarı Kart Toplamı ve Ortalamaları

 

Yıl

Ülke

Takım Sayısı

Maç Sayısı

Sarı Kart Toplamı

Kart Ortalaması

1991

Çin Halk Cum.

12

26

32

1,23

1995

 İsveç

12

26

66

2,54

1999

 A.B.D.

16

32

77

2,41

2003

 A.B.D.

16

32

65

2,03

2007

 Çin Halk Cum.

16

32

77

2,41

2011

 Almanya

16

32

63

1,97

TOPLAM

 

 

180

380

2,11

 

 

 

 

 

 

 Şekil 8: Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki Sarı Kart Ortalamaları

 

 

 

 

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finallerinde oynanan 180 maçta toplam 17 kırmızı kart gösterilirken, maç başına düşen kırmızı kart ortalaması 0,09’dur ( Tablo 9 – Şekil 9).

 

 

Tablo 9–Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki Kırmızı Kart Sayıları ve Ortalamaları

 

Yıl

Ülke

Takım Sayısı

Maç Sayısı

Kırmızı Kart Toplamı

Kart Ortalaması

1991

 Çin Halk Cum.

12

26

1

0,04

1995

İsveç

12

26

4

0,15

1999

A.B.D.

16

32

5

0,16

2003

 A.B.D.

16

32

1

0,03

2007

Çin Halk Cum.

16

32

2

0,06

2011

 Almanya

16

32

4

0,13

TOPLAM

 

 

180

17

0,09

 

 

 

 kadinlar_dunya_kup13
   Şekil 9: Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki Kırmızı Kart Ortalamaları

 

 

 

 

Bugüne kadar 6 kez yapılan Kadınlar Dünya Kupası Finallerinin yalnızca 1’inde ev sahibi takımın kupayı kazandığını görüyoruz. Norveç dışında tüm takımlar kendi kıtalarının dışında kupayı kazanmıştır. 6 kez düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası finallerinde 4 farklı ülke şampiyon olurken, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya 2 kez, Norveç ve Japonya ise 1 kez (FIFA, 2011) kupayı kazanmıştır (Tablo 10 – Şekil 10).

 

 
Tablo 10: Kadınlar Dünya Kupasını Kazanan Ülkeler ve Kupayı Kazanma Oranları

 

Yıl

Finalin Düzenlendiği Ülke

Kupayı Kazanan

Ülke

Kazanma Sayısı

Kazanma Oranları

1991

 Çin Halk Cum.

A.B.D.

 

 

1995

İsveç

Norveç

1

17 %

1999

A.B.D.

A.B.D.

2

33 %

2003

 A.B.D.

Almanya

 

 

2007

Çin Halk Cum.

Almanya

2

33 %

2011

 Almanya

Japonya

1

17 %

 

 

 kadinlar_dunya_kup14

Şekil 10: Dünya Kupasını Kazanan Ülkeler ve Kupayı Kazanma Oranları

 

 

4-SONUÇ

 

Bu bölümde; elde edilen bulguların sonuçlarına yer verilmiş ve Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki seyirci sayıları, ülkelerin kupalara katılım oranları, maç sayıları, atılan gol sayıları, başarı durumları, disiplin cezaları ve final müsabakalarının yeri gibi unsurlar birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; bugüne kadar düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası elemelerine en yüksek katılım 122 üye ülke takımı ile 2011 Almanya Kadınlar Dünya Kupası müsabakaları olmuştur.  1991 yılında düzenlenen ilk Kadınlar Dünya Kupasında 110 eleme maçı oynanırken, bu sayı 2011 yılında 355’e yükselmiştir. 1991 yılına göre,  katılan ülke sayısında üç katı bir artış olmuştur.

 

6 kez düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası Finallerine 24 ülkenin ulusal takımı katılırken, 7 ülke tüm finallere katılmayı başarmıştır. Bu da kadın futbolunda en üst düzeyde başarı açısından istikrarın yüksek olduğunu göstermektedir. Finallere 4 ülkenin yalnızca birer kez katıldığını, FIFA’ya bağlı 184 ülkenin ise henüz finaller düzeyinde kadın futbolu ile temsil edilmediğini saptıyoruz.

 

Yapılan 6 final müsabakalarının 2’si Avrupa’da, 2’si Kuzey Amerika’da, 2’si ise Asya’da yapılmıştır. Dünyada kadın futbolu bu 3 kıtada daha çok gelişme göstermektedir. Kadınlar Dünya Kupası şampiyonlarının bu 3 kıtadan çıkmış olması da bunu kanıtlamaktadır. Finaller Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç ve Almanya olmak üzere 4 farklı ülkede düzenlenmiştir. Final müsabakalarında en çok seyirci ortalamasına Kuzey Amerika’da yapılan finaller sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri hem güçlü ulusal takımıyla, hem de seyirci sayısıyla Kadınlar Dünya Kupalarında farkındalık yaratmışlardır.

           

1999’da Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen finaller, tarihinde en çok seyirciyi toplayan finaller olmuştur. A.B.D.’99 finalleri, maç başına düşen seyirci ortalamasında da birinci sıradadır. Dünya Kupaları finallerinde 1999 A.B.D. finalleri seyirci sayıları açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. O tarihe kadar düzenlenen 2 kupa finalinin toplam seyirci sayısından daha çok seyirci sayısına ulaşılmıştır.

           

            Kadınlar Dünya Kupası Finallerindeki gol ortalamalarını ele aldığımızda 3 gol ortalamasının altında yalnızca Almanya 2011 finallerinin olduğunu saptıyoruz.  Finallerdeki gol ortalamalarının birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Tüm Dünya Kupası Finallerindeki gol ortalamasının 3,47 olması kupa finallerinin gollü geçtiğini göstermektedir. Düzenlenen ilk 5 Dünya Kupası en çok gollü geçen kupalar olurken, 3,84’e kadar çıkan gol ortalaması son dünya kupası finallerinde 2,69’ye kadar düşmüştür.

 

Kadınlar Dünya Kupası finallerinde yalnızca 1 ev sahibi takım kupayı kazanmıştır. Kadınlar Dünya Kupasını ise Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa Kıtası takımları kazanmışlardır. 2011 Almanya finallerinde ilk kez Asya kıtası temsilcisi olan Japonya’nın kupayı kazanması, futbolun farklı kıtalarda gelişme göstererek daha çok yaygınlaşmasına ve daha çok seyirci potansiyeline ulaşmasını sağlayacaktır.

 

Kıtalararası değerlendirme yaptığımızda, dünya kupaları finallerine katılım oranlarını ele aldığımızda kadınlarda futbolun en çok geliştiği kıta olarak Avrupa’yı görüyoruz. Avrupa’dan sonra kadın futbolu Kuzey Amerika ve Asya kıtalarında gelişme göstermektedir. Dünya kupası finallerine katılan takımların sürekliliklerine baktığımız zaman, kadınlar futbolundaki katılımın sürekli olduğunu görüyoruz. Bu sonuçlar, kadın futbolunun istikrarlı geliştiğini, başarılarının uzun süreli olduğunu, takımların iniş ve çıkışlarının daha az olduğunu görüyoruz.

 

Kupaya en az katılım 12 takım ile 1991 ve 1995 finalleridir. O tarihten sonra Kadınlar Dünya Kupası finalleri 16 takımla oynanmaktadır. Ülkelerin kadın futbol takımlarının kalitesinin artması FIFA’nın kadın futbolunu geliştirmek için ülkelere uyguladığı yaptırımlardan sonra olmuştur. Ülkemizde de bunun doğurduğu olumlu sonuçlar gözlemlenmektedir.  Kadın futboluna yapılan yatırımlar sonucunda, erkekler dünya kupası finallerinde olduğu gibi, kadınlar dünya kupası finallerinin de 32 takımla oynanmasının yakın bir gelecekte olması kaçınılmazdır.

 

Kadınlar Dünya Kupası final maçlarında gösterilen sarı (maç ortalaması:2,11) ve kırmızı kart (10 maçta ortalama 1 kırmızı kart) ortalamasının düşük olduğunu, topun oyunda kalma süresinin fazla olduğunu,  yapılan faul sayısının az olduğunu ve atılan gol ortalamasının yüksek olduğunu tespit ediyoruz.  Kadınlar Dünya Kupası final maçlarında gösterilen sarı ve kırmızı kart ortalamasının erkek maçlarından daha az olduğu, topun oyunda kalma süresinin erkek futboluna göre daha fazla olduğu,  yapılan faul sayısının daha az olduğu ve atılan gol ortalamasının ise daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Kadınların fair play ilkelerine daha fazla dikkat ettikleri, gereksiz kart görmekten kaçınarak kasti faul yapmadıkları ve futbolu daha da güzelleştirerek spordaki dostluk, kardeşlik ve barış ilkelerine daha fazla katkıda bulunduklarını ve kadın futbolunun daha gollü, zevkli ve istikrarlı olduğunu söyleyebiliriz.

 

Bu kriterler çerçevesinde, ilki 1991 yılında, sonuncusu 2011 yılında düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finalleri farklı kıtalardaki arayışları ve FIFA tarafından ülke federasyonlarına zorunluluk getiren yaptırımlarıyla gelişmeye ve dünyanın ilgi odağını oluşturmaya devam edecektir. Buna göre; FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finalleri spor organizasyonları içinde yükselen bir marka değerine sahiptir.

 

 

KAYNAKLAR

 1. ATABEYOĞLU, C. ve diğerleri, Morpa Spor Ansiklopedisi, Cilt:2, İstanbul, t.y.
 2. ORTA, L., (2000-a), “FIFA Dünya Kupası Finallerinin Analitik Olarak İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi BESYO 1. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 26-27 Mayıs 2000, Ankara.
 3. ORTA, L., (2000-b), “Futbolda Bayanlar Dünya Kupası ile Erkekler Dünya Kupasının Karşılaştırılarak İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi BESYO 1. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 26-27 Mayıs 2000, Ankara.
 4. SAN, H., (1960), “Türk Futbol Tarihi”, Ankara.
 5. FIFA, FIFA Magazine, October 1997, Zurich, 1997.
 6. FIFA, FIFA Magazine, February 1998, Zurich, 1998.
 7. LEDSOM, M., FIFA World Journal-No:23, August/September 2011, Switzerland.
 8. LEDSOM, M. ve Diğerleri, FIFA World Journal-No:24, October 2011, Switzerland.
 9. LEDSOM, M. ve Diğerleri, FIFA World Journal-No:26, January/February 2012, Switzerland.

 

 

 

İNTERNET KAYNAKLARI

 

 1. FIFA (2011), http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/index.html,

Erişim: 20.07.2011

 1. FIFA (2011), http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html,

Erişim: 20.07.2011

 1. FIFA (2011), http://www.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/ china1991/index.html, Erişim: 04.04.2011
 2. FIFA (2011), http://www.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/ sweden1995/index.html, Erişim: 04.04.2011
 3. FIFA (2011), http://www.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/ usa1999/index.html, Erişim: 07.04.2011
 4. FIFA (2011), http://www.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/ usa2003/index.html, Erişim: 07.04.2011
 5. FIFA (2011), http://www.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/ china2007/index.html, (07.04.2011).
 6. FIFA (2011), http://www.fifa.com/womensworldcup/teams/index.html,

Erişim: 19.07.2011

 1. FIFA (2011), http://www.fifa.com/womensworldcup/statistics/teams/topgoals.html, Erişim: 20.07.2011
 2. FIFA (2011), http://www.fifa.com/womensworldcup/statistics/teams/topcards.html, Erişim: 20.07.2011
 3. FIFA (2011), http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/awards/ index.html, Erişim: 20.07.2011
 4. FIFA (2011), http://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=255997/ match=300144337/ report.html, Erişim: 19.07.2011
 5. FIFA (2011), http://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=255997/ match=300144432/ report.html, Erişim: 19.07.2011
 6. FIFA (2011), http://www.fifa.com/womensworldcup/matches/round=255997/ match=300144338/ report.html, Erişim: 19.07.2011

 

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  37370  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Lale Orta Pazartesi, 14 Kasım 2011.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

29/11/2023

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

8.009,33

-1,04

 bjk BJKAS

51,90

-1,14

 fb FENER

124,40

-2,05

 gs GSRAY

8,21

-0,85

 trabzon TSPOR

3,20

-2,74

   SPOR ENDEKSİ

4.667,60

-1,49

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 37763202

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Fenerbahçe 13  11   1   1  33 9  24    34 
2 Galatasaray  13  11    1  1 26   8   18  

34

3 Beşiktaş  13  8 1  4  20  15 5 25
4 Adana Demir 13  6   5  2 24  13 11 23
5 Trabzonspor  13  7 2  4   24  17 7 23
6 Kayserispor 13  6 2 18  14  

 4 

 23 
7

Antalyaspor

13   5   4    4   17 13    4 19
8 Kasımpaşa 13  3

21  25   -4   18 
9 Rizespor 13 11  17  -6 18 
10

Hatayspor

 13  5 21  18   -3   17
11 Ankaragücü 13  4 5

19 

19  0  16
12 Sivasspor 13  16  20  -4    15  
13 Gaziantepspor 13 

12  18  -6   15
14 Karagümrük 13  5 14  12     14  
15 Konyaspor 13  4  13  18  -5  13
16 Pendikspor  13

 4 16  29  -13 13
17 Başakşehir 13  3 12  17  -5  12  
18 Alanyaspor  13   4 21   -12 10

19

Samsunspor  13 2 9  10  21 -11   8   

20

İstanbulspor 13 2 2 9 11 23 -12 8

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review


Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.