Kulüplere Harcama Limiti Ne Anlam İfade Ediyor?
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Tuğrul AKŞAR Kulüplere Harcama Limiti Ne Anlam İfade Ediyor?

Kulüplere Harcama Limiti Ne Anlam İfade Ediyor?

5ce8

 Tuğrul Akşar- 6 Eylül 2019 Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No'lu toplantısında, 2019-2020 Sezonu için Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.  

Süper Lig kulüplerine tanımlanan harcama limitleri toplamı 2.1 Milyar TL’na ulaşıyor.[1] Yani, daha basit ifadeyle, Süper Lig kulüpleri 2019-20 sezonunda toplam gelirlerinin sadece 2.1 Milyar TL’nı harcayabilecekler. Her ne kadar, 2019-20 sezonunda %30’a kadar bu limitleri aşım olanağı kulüplere verildiyse de, bu aşım oranı 2020-21 sezonunda %15’e çekilecek. Daha sonraki sezonlarda ise, kulüplerin kendilerine tanınan harcama limitlerini aşmaları durumunda, aşım oranına göre farklı yaptırımlar uygulanacak.

Biz bu yazımızda, ‘’Harcama limitlerinin nasıl belirlendiği’’ üzerinde duracağız. Gelecek hafta ise, ‘’Bu uygulamanın Türk futboluna mali anlamda ne ölçüde “çeki düzen’’ verebileceğini ve ne tür olumsuzluklara neden olabileceğini irdeleyip bu uygulamayla rekabetin nasıl şekillendiğini tartışacağız. Ancak, yazımızın ilk bölümüne öncelikle Takım Harcama Limiti’ni anlatarak başlamak istiyoruz.

Öncelikle, harcama limitlerinin nasıl belirlendiğine bir bakalım.

Harcama Limiti Neyi Anlatıyor ve Nasıl Belirleniyor?


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takım harcama limitlerini belirleyerek, Süper Lig kulüplerinin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda,
27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII ve Geçici Madde 2'de yer alan yöntemlerle, TFF kulüplerin yıllık harcama limitlerini belirleyecek. Belirlenen bu harcama limitleri, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Haziran ayında transfer döneminin başlangıç gününde TFF’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.[2]

TFF bu uygulamayla, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri,  Transfer Harcamaları ve Menajer Giderlerinin, TFF tarafından belirlenecek limitler dahilinde kalmasını zorunlu kılıyor. 

Harcama limitlerinin belirlenmesinde, kulüplerin gerçekleşmiş ve denetimden geçmiş nihai finansal tabloları esas alınacak ve bu finansallar, her sezon için en geç 31 Temmuz’a kadar TFF’na teslim edilmiş olacak.

Kulüpler, sözkonusu talimatta belirtilen kriterler doğrultusunda hesaplanan gelir ve giderlere ilişkin, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanmış ‘’Güvence Raporu’’nu ve bu rapor kapsamında devam eden sözleşmelerden doğan mevcut yükümlülüklerini, Talimatın 21. maddesine uygun şekilde denetimden geçmiş şekilde TFF’ye sunmakla yükümlü olacaklardır.[3]

Yine, aynı talimatın geçici 3.maddesi gereğince takımların harcama limitleri, Avrupa kupalarında elde ettikleri kazançlara bağlı olarak artırılabileceği gibi, transfer gelirlerinden elde edilen kazançlar da limitlerin artırılmasında kullanılabilecektir.[4] 

Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Oluşturulmasında Genel İlkeler

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmaları için; aşağıda belirlenen esaslar dahilinde Takım Harcama Limitini belirleyerek, kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları, Menajer Ücret Giderlerinin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamaya yönelik kontrol mekanizması oluşturmayı hedeflemektedir.  

Takım Harcama Limitine;

- Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri,

- A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri (A Takım Teknik Sorumlusu ve Antrenörleri),

- Menajer Ücret Giderleri dahildir… [5]

Kulüpler, belirlenen takım harcama limitlerini aşacak şekilde profesyonel futbolcu sözleşmeleri yapacak olurlarsa, bu sözleşmeler TFF tarafından tescil edilmeyecektir. 

Kulüplerin, T+1 sezonundan itibaren bankalar ile yapılmış herhangi bir yapılandırma ve/veya kredi ana para ödemesi var ise bu anapara ödemeleri de takım harcama limitinden düşülecektir.

Hangi Gelirler, Harcama Limitlerinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak?

TFF’nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın ‘’Takım Harcama Limitine Esas Gelir ve Gider Kalemlerinin Hesaplanması’’ başlıklı bölümünde, hangi gelirlerin Harcama Gelirlerinin hesaplanmasında dikkate alınacağı belirtiliyor. [6] 

Takım Harcama Limiti’nde Dikkate Alınacak Gelirler

Takım Harcama Limiti’nde kulüplerin ana faaliyetlerinden doğan asıl gelirleri hesaplamaya temel alınıyor. Faaliyet dışı ya da arızi olarak elde olunan gelirler, bu hesaplamaya dahil edilmiyor. Buna göre, hesaplamada dikkate alınacak gelirler aşağıdaki gibidir.

1-    Gişe Gelirleri,

2-    Sponsorluk ve Reklam Gelirleri,

3-    Yayın Gelirleri,

4-    Ticari Faaliyet Gelirleri,

Hangi Gelirler Dikkate Alınmayacaktır?

UEFA Gelirleri, Kulüplerin UEFA müsabakalarından elde ettikleri yayın, katılım payı vb. gelirleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmayacaktır. Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, kulüplerin UEFA müsabakaları grup aşamalarına katılımları kesinleştiği durumlarda arttırılabilecektir. UEFA müsabakalarında grup aşamasına katılım hakkı kazanan kulüplerin takım harcama limitleri, UEFA maçlarından gelecek yaklaşık sportif performans gelirlerinin 1/3’ü takım harcama limitlerini arttırmonda kullanılabilecektir. Kulüp Lisans Kurulu, kulübün talebine bağlı olmaksızın bu artırımı gerçekleştirecektir.

Borcu olmayan kulüpler de yine, UEFA karşılaşmalarından kazanılacak yaklaşık bedellerin tamamını takım harcama limitlerinin arttırımında kullanabileceklerdir.

Diğer Faaliyet Gelirleri Kulüplerin diğer faaliyet gelirleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmayacaktır.

Transfer Gelirleri Kulüplerin, T+1 sezonu için TFF’ye sunulacak bütçelerinde herhangi bir transfer gelirine yer verilmeyecektir. Kulüplerin T+1 sezonunda yapacakları transfer işlemlerinde elde edecekleri transfer bedellerinden, ödeyecekleri transfer bedelinin düşülmesiyle bulunacak tutar pozitif ise, TFF tarafından kulüplere ilave harcama limitleri tanımlanacaktır.

Duran Varlık Satış Karı Geçmiş sezonlarda elde ettikleri duran varlık satış karları, T+1 sezonu Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmayacaktır.

Duran Varlık Değerleme Farkları Geçmiş sezonlarda elde ettikleri duran varlık değerleme farkları T+1 sezonu Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmayacaktır.

Hangi Gider ve Maliyetler Dikkate Alınmayacaktır?

Giderler ve Maliyetlerin Hesaplanmasında aşağıdaki gider ve maliyet kalemleri harcama limitlerinin dışında tutulmuştur.

Ürün Satış Maliyetleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınacak Ürün Satış Maliyetleri, T-2, T-1 ve T sezonlarında gerçekleşen tutarların enflasyona göre değerlenerek, ortalaması alınması suretiyle hesaplanacaktır.

Futbolcu/Teknik Kadro/Menajer Ücret Giderleri Futbolcu, Teknik Kadro A Takım Teknik Sorumlusu ve Antrenörleri ve Menajer ücret giderleri, T+1 sezonu Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmayacaktır. 

Diğer Faaliyet Giderleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınacak diğer faaliyet giderleri (bu başlık altında değerlendiriliyorsa menajer ücret giderleri hariç olmak üzere), T-2, T-1 ve T sezonlarında gerçekleşen tutarların enflasyona göre değerlenerek, ortalaması alınması suretiyle hesaplanacaktır. 

Transferlere İlişkin Giderler Kulüplerin, T+1 sezonu için TFF’ye sunulacak bütçelerinde herhangi bir transfer harcamasına yer verilmeyecektir. Kulüplerin T+1 sezonunda yapacakları transfer işlemlerinde elde edecekleri transfer bedelinden, ödeyecekleri transfer bedelinin düşülmesiyle bulunacak tutar negatif ise bu tutar Takım Harcama Limitinden düşülecektir. 

Finansman Giderleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınacak Finansman Giderleri, kulüplerin T sezonunda bilançolarında görünen Finansal Borçlarının, bilançonun kapandığı son aya ilişkin TL Libor + 5 faiz oranıyla hesaplanacak tutarıdır. 

Transferde Ödenen Bonservisler Harcama Limitine Dahil Değil!

En çok merak edilen konulardan birisi de, transferde ödenen bonservis bedellerinin harcama limitlerini etkileyip etkilemeyeceği konusuydu. Bu uygulamayla, Harcama Limitleri kulüplerin transferde aldığı ve sattığı oyuncular arasındaki farka göre belirleniyor. Transferde gelir-gider tablosunda toplamda daha çok harcama yapan kulüpler için limit düşük tutulurken, gelir-gider tablosunda artıda olan kulüplerin limitleri yüksek tutuldu. Özetle, ödenen bonservisler Harcama Limitine dahil edilmedi. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, Harcama Limitlerinin belirlenmesinde kulüplerin transferdeki gelir-gider tablosu dikkate alınıyor.

Hangi Hallerde Takım Harcama Limiti Artabilecek?

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri aşağıda belirtilen gerekçe ve yöntemlerle, en geç 15 Aralık tarihine kadar kulüpler tarafından yapılacak başvurular üzerine (UEFA gelirleri hariç olmak üzere), TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun onayı ile ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan artırılabilecektir.

1.Hedeflenen Gelir Artışlarında…Harcama Limiti Artırımı, bütçe kalemleri içerisinde T-2, T-1 ve T sezonlarında ortalama değerler üzerinden artış hedefleyen kulüpler, beklenen gelir artışının 3’te 1’i yeni harcama limiti olarak belirlenebilecektir.

2. Sermaye Artışı Yapılmasıyla…Sermaye artış yöntemi ile öz kaynaklarını ve finansal yapılarını güçlendiren kulüplerin sermaye artış işlemi sonrasında sermaye artış bedelinin 3’te 1’ini, denk hesap açığına bakılmaksızın Takım Harcama Limitlerini artırmak için kullanabileceklerdir.

3. UEFA Karşılaşmalarına katılan kulüplerin gruplara kalmalarının kesinleştiği durumlarda…UEFA müsabakalarının grup aşamasına katılım hakkı kazanan kulüpler, UEFA müsabakalarında kazanılacak tahmini bedellerin 3’te 1’ini takım harcama limitlerinin artırımında kullanılabilecektir. Borcu olmayan kulüpler ise, UEFA müsabakalarında kazandıkları bedellerin tamamını takım harcama limitlerini arttırmak için kullanabileceklerdir.

4. Transfer Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlama durumunda…Kulüplerin T+1 sezonunda oyuncu satışından elde ettiği net transfer gelir fazlasının 3’te 1’i, takım harcama limitlerini arttırmak için kullanılabilecektir. 

Takım Harcama Limitinin Belirlenmesi

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir,  gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan Yeni Sezon Bütçesi baz alınarak aşağıdaki iki yöntem ile hesaplanıyor:

1. Yöntem: Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi,

2.Yöntem: Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi 

2019/2020 Sezonunda Takım harcama limiti bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacaktır. 

2020/2021 Sezonundan itibaren ise, Takım Harcama Limiti bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarlardan düşük olanın alınması sureti ile hesaplanacaktır. 

Takım Harcama Limitleri tüm kulüpler için TL cinsinden belirlenecektir.  

1. Gelir Gider Farkı Üzerinden Hesaplama Yöntemi:  Kulüplerin yukarıda belirtilen hesaplama yöntemleri ile bulunacak gelirlerinden, yine yukarıda belirtilen giderlerinin düşülmesi suretiyle bulunacak tutar, Gelir Gider Farkı Üzerinden Hesaplanan Harcama Limitini oluşturuyor.

Yani; Takım Harcama Limiti= (İlgili Yıla Ait Kabul Edilen Gelirler- İlgili Yıla Ait Kabul Edilen Giderler)

Şimdi de, bu yöntemle Harcama Limitini hesaplamaya çalışalım. Bir kulübün Harcama Limitini belirlemeye konu gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.

 

1TFF5

Yukarıdaki örnekten de görülebileceği üzere, hesaplanan Takım Harcama Limiti: (192 Milyon TL- 92 Milyon TL= 100 Milyon TL) olmaktadır.

2. Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu Üzerinden Hesaplama Yöntemi:

Net Borç / Net Faaliyet Geliri rasyosu üzerinden takım harcama limitinin hesaplanmasında ise, dernek yapısındaki kulübün derneğe bağlı tüm iştirakleri ile bağlı ortaklıkların ve spor ile iştigal eden Anonim Şirketi’nin tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkların konsolide edilmiş finansal rakamlarıdikkate alınacaktır. Konsolidasyon kapsamı dahilinde denetimden geçmiş, son konsolide Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi’ne (UFRS) uygun mali tablolarında yer alan Net Borç, Net Faaliyet Gelirleri aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Net Borç = Toplam Yükümlülükler – Dönen Varlıklar – Sportif Tesis Yatırımları Net Defter Değeri

Net Faaliyet Geliri  = Satış Gelirleri – Transfer Gelirleri – UEFA Gelirleri

Net Borcun, Net Faaliyet Gelirlerine bölünmesiyle bulunacak rasyo doğrultusunda, yukarıda yer alan yöntemlerle hesaplanmış Toplam Faaliyet Gelirinin yüzde kaçının Takım Harcama Limiti olarak belirleneceğini ise, aşağıdaki tablo bize gösteriyor.   

Tablo: 1 Hesaplanmış Net Borç/Gelir’e Göre Toplam Faaliyet Geliri Tablosu

1TFF4 

Hesaplanan rasyoya karşılık gelecek olan değerin, kulübün Toplam Faaliyet Geliri ile çarpılması sonucunda Takım Harcama Limiti belirleniyor.

Yukarıda anlattığımız şekilde şimdi de, aşağıdaki Örnek:2 tablo ile bu yönteme göre Takım Harcama Limitini hesap edelim. Bu limiti hesaplarken, kulübün finansal değerlerinin aşağıdaki tabloda yer alan değerlerde olduğunu kabul edelim.

 

1TFF3

 Takım harcama limiti, bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir noktayı sizinle paylaşmak isterim. Örnek:1’de yer alan toplam gelir 192 Milyon TL olarak görünmesine karşın, konsolide gelirinin 185 Milyon TL olduğunu varsayalım. Buna göre, (Konsolide Net Borç/Konsolide Cari Yıl Faaliyet Geliri) oranından hareketle, Net Borç Rasyosunu (508 M/185M)= 2,7459 olarak hesaplarız. Bu oranı 2,75 olarak kabul ettiğimizde, %275’lik net borç rasyosuna ulaşırız. Bu oranın Tablo:1’de yer alan, hesaplanmış Toplam Faaliyet Gelirinin yüzde kaçına karşılık geldiğine baktığımızda ise, bu rasyonun %251 ile %300 arasında yer aldığını ve bu değerin karşısında da %50 Takım Harcama Limiti olduğunu görürüz. Bu durumda, Toplam Faaliyet Geliri’nin 192 Milyon TL olduğu dikkate alındığında, bu tutarın yüzde 50’si olan 96 Milyon TL’nı ‘’Kullanılabilir Takım Harcama Limiti’’ olarak hesaplamış oluruz.

Hesaplamamız henüz bitmedi, devam ediyor. Aşağıdaki Örnek:3’ten de görüleceği üzere, iki yönteme göre hesapladığımız değerlerin ortalamasını almamız gerekiyor.

  

   1TFF2
Yukarıda yer alan örneklere göre; Gelir Gider Farkı Üzerinden Hesaplamayla ulaşılan sonuç 100 Milyon TL iken, Net Borç /Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama ile ulaşılan sonucun 96 Milyon TL olduğunu görürüz. Yani, iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarların ortalaması (100+96)/2= 98 Milyon TL, örneğimizdeki kulübün T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti olarak karşımıza çıkar.

Ancak, 2020/2021 Sezonundan itibaren Takım Harcama Limiti hesaplamasında, yukarıdaki iki yöntemle hesaplanan tutardan hangisi düşükse, harcama limiti olarak o tutar dikkate alınacaktır. Yani, yukarıdaki örneğimizden de görüleceği üzere, Gelir Gider Farkı Yöntemiyle hesaplanan Harcama Limiti 100 Milyon TL olarak hesaplanırken, Net Borç ve Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplanan Harcama Limiti 96 Milyon TL olarak bulunmuştur. Bu durumda, 2020/21 sezonunda Takım Harcama Limiti olarak 96 Milyon TL esas alınacaktır.

Üst Lige çıkan takımlar için ise, T sezonunda Süper Lig’de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri, T sezonunu Süper Lig’i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin ortalaması alınacaktır.[7]

Takım Harcama Limitindeki Kabul Edilebilir Sapma Miktarı

Kulüplerin, 2019-2020 Sezonunda Takım Harcama Limitini %30’una kadar aşmalarına izin verilmiştir. Bu oran 2020-2021 sezonu için %15’e düşecek olup izleyen sezonlarda ise kulüplerin Takım Harcama Limiti dahilinde kalmaları bir zorunluluk olarak kulüplerin önüne konmuştur.[8]

2019-20 Sezonu İçin Hesaplanmış Takım Harcama Limitleri

Yukarıda anlattıklarımızın ışığında 2019-20 sezonunda Süper Lig’de takımların harcama limitleri aşağıdaki tutarlarda hesaplanmıştır.

Tablo: 2 Takım Harcama Limitleri Tablosu

1TFF1

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Süper Lig kulüplerine TFF tarafından tanımlanan toplam Takım Harcama Limiti 2.104.256.731 TL olarak belirlenmiştir. Bunun pratikteki anlamı: Kulüpler toplam faaliyet gelirlerinin sadece 2.1 Milyar TL’lık kısmını harcama yapabileceklerdir. 2019/20 sezonu için kulüplere bu tutarın %30’u kadar aşım yapabilme hakkı da tanındığı için Süper Lig’in Toplam Takım Harcama Limiti 2.735.533.750 TL’na kadar yükselebilecektir.

Yukarıdaki tabloya göre en fazla harcama limiti 368.8 Milyon TL ile Galatasaray’a ait iken, Galatasaray’ı 256,5 Milyon TL’lık limitiyle Beşiktaş takip ediyor. Fenerbahçe ise, 206.4 Milyon TL’lık harcama limitiyle üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç takımın toplam harcama limitleri 831.785.321 TL’na ulaşırken, toplam harcama limitinden aldıkları pay ise %39,53 olarak gerçekleşmiş durumda. Diğer onbeş kulüp ise toplam harcama limitinin %60,47’sini kendi aralarında paylaşıyor.

Yüzde otuzluk aşım dikkate alındığında, Galatasaray’ın harcama limiti 479,5 Milyon TL’na yükselirken, Beşiktaş’ın harcama limiti 333,5 Milyon TL’na, Fenerbahçe’nin de 268,4 Milyon TL’na artıyor.

Süper Lig’de kulüp başına ortalama harcama limiti 116.903.152 TL olarak gerçekleşmiş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çıkarttığımızda, kulüp başına ortalama harcama limiti % 27,4 azalarak 84,3 Milyon TL’na düşmektedir.

Harcama Limiti Aşılırsa, Uygulanacak Yaptırımlar [9]

Harcama Limitlerin aşılması durumunda, aşım yapan kulüplere, aşım oranlarına göre aşağıdaki yaptırımlar uygulanacaktır.

(1) Takım Harcama Limitinin Aşılması Durumunda Uygulanacak Cezalar: 

- Takım Harcama Limitinin aşılması halinde Kulüp Lisans Kurulu tarafından; 

% 5’e kadar aşılması durumunda İhtar Cezası verilir. 

% 6 -% 10 arası aşılması durumunda Kadro Sınırlaması Cezası verilir.

% 11 -% 15 arası aşılması durumunda Transfer Yasağı Cezası verilir. 

% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı,  Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır. 

% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır. 

% 26 ve Üstü aşılması durumunda 3 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır. 

(2) Diğer İhlaller: 

Kulüplerin, işbu EK-XII uyarınca Kurul’a sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde Kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre İhtar, Kadro Sınırlaması, Transfer Yasağı ve Puan Silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır.

Gelecek bölümde, Harcama Limitlerinin rekabeti nasıl şekillendirdiğini ve Süper Lig’in finansal sağlığını kazanmaya ne kadar etkili olacağını ve olası yaratacağı sorunlar üzerinde duracağız.{jcomments on}


[1] www.tff.org.tr/default.aspx?pageID=687&ftxtID=31889

[2] Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı, Haziran 2019, sh.113, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/KL-talimati.pdf

[3] Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı, Haziran 2019, sh.59, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/KL-talimati.pdf

[4] Adı Geçen Talimat (a.g.t)., sh. 57.

[5] A.g.t., EK XII- Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması, sh.102.

[6] A.g.t., sh. 102.

[7] A.g.t.sh.112

[8] http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/KL-talimati.pdf. Sh.112.

[9] http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/KL-talimati.pdf. Sh.113.

 

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  9061  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Tuğrul Akşar Cuma, 02 Nisan 2010.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

 

5/07/2024

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

10.851,78

-0,18

 bjk BJKAS

7,47

-0,27

 fb FENER

187,90

-2,45

 gs GSRAY

8,85

+0,91

 trabzon TSPOR

2,11

-0,47

   SPOR ENDEKSİ

5.030

-0,84

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 40852369

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV
Galatasaray 38 33  3   2  92 26 66  102 
2 Fenerbahçe  38  31    6  1 99  31   68

99

3 Trabzonspor  38  21 4  13 69  50 19 67
4 Başakşehir 38   18   7  13 57  43  14 61
5 Kasımpaşa 38 16 8  14   62  65 -3 56
6 Beşiktaş 38  16 14 52  47 

  5 

 56 
7

Sivasspor

38 14  12  12   47 54  -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16

10 

53  50 52 
9 Rizespor 38 14  16  48  58  -10 50 
10

Antalyaspor

38 12  13 13 44  49   -5  49
11 Gaziantep 38 12 18

50 

57   -7  44
12 AdanaDemir 38 10  14  14 54  61 -7  44  
13 Samsunspor 38  11 10

17 

42  52  -10  43
14 Kayserispor 38 11  12 15  44  57  -8  41
15 Hatayspor 38  14  15 45 52  -7  41
16

Konyaspor

38

9

14  15 40  53  -13 40
17 Ankaragücü 38  16 14  46  52  -6  40 
18 Karagümrük 38  10  10 18 49 52  -3 40

19

Pendikspor  38 9 10 19 42 73 -31   37  

20

İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Annual Review of Football Finance 2023

Annual Review of Football Finance 2023

Deloitte Sports Grup'un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 32. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı 2021 - 22 sezonunda bir önceki yıla göre %7 büyüyerek 29.5 Milyar Euro büyüklüğüne ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Money League - 2024

Deloitte Money league 2024

Deloitte Money League Raporunu 27. kez yayınladı. Rapora göre Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 2022-23 sezonunda gelirleri toplam 10.5 Milyar Euro'ya ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

UEFA Kulüp Finans&Yatırım Raporu 2024

 

UEFA Raporu-2023

UEFA Kulüp futbolunun finansal durumları ve yatırımlarına ilişkin yıllık görünüm ve benchmark raporunu yayınladı. Okumak için tıklayınız

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız

 


 

 

annual report 202021 photo

 

Avrupa Futbolunun patronu UEFA’nın gelirleri 5.7 Milyar Euro’ya Ulaştı. Raporu okumak için tıklayınız.

 


 

 UEFA-Kulup-Futbolu-Lisanslama-2023


UEFA’nın 2023’te yayınladığı en son  Kulüp Lisanslamaya İlişkin Karşılaştırma raporuna göre kulüpler Pandemi döneminde 7.3 Milyar Euro zarar ettiler. UEFA raporu, Avrupa kulüp futbolunun endişe verici bir resmini çiziyor. Raporu okumak için tıklayınız.

 


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 EkoSpor-y

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.