Medya, İletişim, Serdar ve Yetenek Yönetimi
Bizi Takip Edin Futbol ekonomisi facebookta futbol ekonomisi twitterde
x
Buradasınız >> Ana Sayfa Haberler & Makaleler Genel Müslüm GÜLHAN Medya, İletişim, Serdar ve Yetenek Yönetimi

Medya, İletişim, Serdar ve Yetenek Yönetimi

29fd561d

Müslüm Gülhan- 16 Temmuz 2022 Bu kadar yanlışın yarattığı sonuçta haliyle medyaya fırsat verir. Bu da sorunu çözmek yerine, şimdi olduğu gibi sorunu tetikleyerek büyütüp çözümsüzlüğe neden olur.

 

Sevgili Bülent Yüksel ile Gol Radyo’da spor gazeteciliği üzerine tam konuşmuşken, arkasından Serdar Saatçı’nin davranışı ortaya çıktı. Bu davranışın üzerinden suni tartışmalar hale yaşanmasına rağmen, aslında perde arkasındaki etkilerini gözden kaçırıyoruz. Aslında etik ve bilimsel analiz bize başka şeyler anlatıyor: Spor gazeteciliğin tutumu, iletişim sorunları ve yetenek yönetiminin anlamından oluşan üç önemli ana başlık ortaya çıkıyor.

Kendi kontrol mekanizmasını henüz oluşturmamasına rağmen, alt yapıda yıllarca emek verilerek yetiştirilmiş Serdar’ın ortaya çıkardığı krizi yönetemeyen teknik heyetin, kulübün ve basının nedenlerini iyi analiz etmekte yarar var.

1980 darbesi ile beraber geçilen neo-liberal politikaların başında medyanın tekelleşmesi gelmekteydi. Sermayenin bir silah olarak kullanmasına izin verilen medya, artık tüm özerk kurgusunu ve toplumsal muhalefet kimliği ile toplum yararına bir kontrol mekanizma oluşturma özelliğini kaybetti. Haliyle, her yazar ana-akım medya içinde patronunun politikalarını koruyan ve kollayan bir düstur ile ıslah edilerek yeni tip bir gazeteci kimliği ile yenilendi. Şimdi bu durum daha da katmerleşerek devam ediyor.

Medyadaki ilişkiler çıkarlar üzerine ve kazan-kazan politikası üzerine olunca, algı manipülasyonu yapılarak doğru olmayan haberler ile beslenilen medya, artık bilgiyi kaynak olarak kullanmaktan çıkardı.

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda spor medyası da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hala spor olaylarını kitlelere aktararak önemli bir işlev yerine getirmektedir. Spor medyasının popüler kültürünün bir ürünü olarak eğitim düzeyi düşük kesimlere hitap eden bir yapıda olması tesadüf olmamakla birlikte, sistemin bekası açısından kaçınılmaz olmuştur.

Spor medyasının medyatik futbol söyleminin momentumunun temelini milliyetçilik söylemleri oluşturur. Erkek egemenliğini ve cinsiyet ayrımcılığını kullanan futbol medyası taraflı yayıncılık, gerçeklik zaafı, şiddet kışkırtıcılığı ve nitelik düşüklüğü üzerine kurgulanır. Özellikle futbol medyasının gerçek dışı ve kulüp bazında haber ve yorumlar yapma, adil davranmama, yetersiz, taraflı ve sansasyonel yayıncılık yapmaları ile şiddet kışkırtıcılığı üzerinden gerçeklere göre değil olması gereken üzerine yayın politikalarını belirlerler.

Haliyle, medya ile ahbap-çavuş ilişkisi kurmayan kulüp başkanı (eğer varsa), teknik heyet ve futbolcuların kendi içlerindeki ve dışarıya yönelik tüm iletişim becerilerinde kurumsal bir tutumun olması kaçınılmazdır. Bu kurumsallık ne başkanın ne de teknik direktörün etkisiyle olmaz, bu kurumsallığın tarihsel bir süreci ve kültürel derinliği olmak zorundadır.

***

Futboldaki mesleki unsurların içeriği ortak hedefe yönelik olduğundan, iletişim şekli daha mekanik bir yapı içerir. İletişim mekanizmasının ortasında “hedef” vardır ve bu ortak amaçtır. Bu amaç, özde herkesin çıkarına hitap ettiği için belirlenmiş bir görev dağılımı gerektirir. Çok daha disiplinli bir tarz içerir. Ama, bu disiplin içeriği normatif değildir. Kural hatırlatmaları davranış yaptırımları üzerinden değil zihinsel bir süreç içerir

Kulüp içindeki yapı profesyonel hiyerarşik organizasyon üzerine kurgulanır.

İletişimdeki dayanağın sonuç odaklı beklentiler üzerine kaygı taşımasından dolayı, ikna edici ve motive edici bir yapı içermesi gerekir. Söylemlerin sonuç üzerindeki etkileri belirleyici faktördür. Güven duygusu burada kendini belli eder ki bunların hepsi ikna üzerine odaklanır. Teknik direktör ve futbolcuların yaşamış oldukları mesleki performans, yaşamındaki değişkenlikler ve farklılıklar her zaman kıyaslayıcı bir unsur olmaktadır. Bu kıyaslamanın temelindeki mesleki donanımların ve kültürel yapının derecesi her teknik direktörde ve futbolcuda farklı olduğundan, her yeni oluşumdaki tepkiler farklılıklara sahip olur.

***

Kıyaslamadaki ikna edici güç ise, iletişimin ikna gücünü sağlayan yeni oluşumun ortaya koyacağı performanstır. Bunun başarıya etkisi, istikrar ile ortaya çıkacak sürdürebilir başarıdır. Yönetimin, teknik direktör ve futbolcularla olan iletişimi; yönetim ve başkanın icranın tepe noktalarını tuttuklarından dolayı, buradaki iletişim şekli daha bürokratik bir hal alır. Bir takım hukuk kurallarının geçerli olduğu bu ortam, karşılıklı beklentiler üzerinden hareket noktası bulur. Yönetimin, dış ortam ile bağlantıları ve sorumlulukları olan ana merci olması, buradaki ortama daha dik, koruyucu ve bağlayıcı olma zorunluluğunu getirmektedir.

Mesleki unsurların geçerli olduğu iletişim ağı içerisinde, iki önemli faktör kendini çok fazla ön plana çıkarmaktadır. İlki, iletişimdeki motivasyondur; ortak amaca ulaşmak için belirlenmiş olan hedeflere aşama aşama varmak için yönetim, teknik heyet ve futbolcuların birbirlerini motive edici tepkileri kullanmak zorundadır. Bu ayrıca başarının kalıcı olmasını sağlayan unsurdur.

Diğeri ise, ikna etme kabiliyetidir. ‘Amaç’ için, ‘hedef’ için belirlenecek kurallar konusunda kurulacak iletişimin birbirlerini ikna etmesi gerekir. Gerçekçi hedefler ile bunu sağlayacak stratejilerin içerikleri kişileri ikna etmesi gerekir. Yönetimin ve teknik heyetin bu iletişim içeriğini kurumsal olarak sağlaması başlangıç olarak çıkış noktası olmalıdır.

Futbol kulüplerinin sosyal bir birliktelik içermesi aynı zamanda insani ilişkilerin tatmin edilmesi anlamına da gelmektedir. Her ne kadar çıkar ilişkileri üzerinden bir kimlik yüklenmeye çalışılsa da insani dürtüler bu beklentileri arka plana itme ihtiyacı hisseder. Burada, ortaya çıkacak sorun veya zayıf nokta (Serdar’da olduğu gibi); farklı kişilik ve kültüre sahip insanların kendine yakın olan ile kurduğu diyaloglardır. En önemli belirleyici nokta; farklılıkların yönetilmesi gerektiğini bilen lider birinin bu süreci doğru yönetmesidir.

Futbol kulüpleri her zaman beklentilerine cevap vermek üzerine bir kaygı taşırlar. Bunun yanında, yıldız futbolcular da aynı şekilde kamuya karşı sorumlu olduklarından, her hareketi bilerek davranmak zorundadırlar. Bunların hepsi takım üzerinde bir baskı oluşturur. Özellikle başarı beklentisi ve zaman zaman yaşanan kriz anlarındaki verilecek tepkiler sadece kamuya karşı cevap niteliğini taşımaz, kendi aralarında da bu krizi yönetecek bir iletişim dili bulmak zorundadırlar. Bu dil, hem sorunları çözücü bir içsel yapı içermekle beraber hem de dışarının güvenini kazanacak dışsal bir yapı içermelidir. Her anlamda kullanılması gereken dil birleştirici olmalıdır. Yani kurumsal bir dil olmalıdır. Bireysel çıkışların arkasındaki iletişim dili bu bütünleyişin işleyişine zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.

Serdar Saatçı üzerinden konuyu bu perspektifte değerlendirmekte yarar var. Aksi durumda, son derece arabesk ve hiçbir yapıcı unsur içermeyen, sert-katı-feodal ebeveyn saplantısı içinde popülist tavırlarla karşılaşılır. Bu kadar yanlışın yarattığı sonuçta haliyle medyaya fırsat verir ve medya tarafından manipülasyona açık bir süreç kurgusu sorunu çözmek yerine, şimdi olduğu gibi sorunu tetikleyerek-büyütüp çözümsüzlüğe neden olur.

Alt yapıdan yetişen Serdar Saatçı bir yetenek olarak takım içinde bir değere sahipse, ona karşı sosyal ve sportif tüm eğitimleri vermek kulübün görevidir. Bu aynı zamanda kulübün sorumluluğudur. Yetenek yönetimi Beşiktaş dahil tüm kulüplerin adapte olması gereken stratejilerden bir tanesidir. Sahip olduğu yetenekli futbolcuların yeteneklerinin farkına varabilen, onlardan kulüplerin ‘kurumsal’ kültürleri hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde yararlanabilen ve yeteneklerini geliştirme ve yeni fırsatlar sunarak kendisine adapte edebilen kulüpler, daha hızlı, daha kaliteli oyun ile başarılı sonuçları elde edebilmektedirler.

***

Yetenek yönetimi kulüp tarafından yürütülen sistematik kurgu içinde, kulübe ait prensipleri taşıyan uygulamadır. Üst seviyedeki yönetim mekanizmalarında futbol direktörü, teknik direktör, performans analizcileri ve psikologlar tarafından belirlenen bir programda bilimsel uygulamalar dikkate alınarak hareket edilir.

Futbolun küresel bir oyun olmasından dolayı, rekabet ortamındaki hızlı ve sert mücadele kulüpleri yeni stratejiler üretmeye ve sürecin içinde kalmaya zorlamaktadır. Yetenek keşfi ve bu yeteneği geliştirme stratejisi aynı zamanda finansal açıdan getirisi yüksek olan bir disiplindir.

Finansal olarak yetenek keşfi ve bu yeteneğin doğru yönetilmesi ile kulübe katkısı ve gene bu katkının aynı süreç için kullanılması, ‘küresel’ anlamda önemli bir güç olarak farklı bir kimlik kazanılması sağlanmış olunur. Benfica, Viilareal, Porto, Sevilla ve Ajax gibi takımların kazançları ortadadır.

Başını Beşiktaş’ın çektiği borç batağındaki Süper Lig kulüplerinin bu stratejiler üzerine hareket ederek, katma değer yaratacak profesyonel bir anlayışı ile yönetilmek zorundadır. İletişim becerileri ve yetenek yönetimi metot olarak kullanılması gereken önemli argümanlardır. Aksi taktir de alan medyanın inisiyatifine kalır.{jcomments on}

                    linkedin-logo Paylaş                        Flipboard -logo Paylaş

Bu İçerik  146  Defa Okunmuştur
 

Degerli yazarimiz Müslüm Gülhan Cuma, 20 Nisan 2012.

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Neden Futbol Ekonomisi?

 

www. Futbolekonomi.com’un  vizyon ve misyonu temel olarak  Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) vizyon ve misyonuna paralel ve aynı düzlemdedir.

 

Bu bağlamda temel misyonumuz: Futbolun yerel ve küresel makro özelliklerini incelemek ve yeni yapısal modeller önermek; bu kapsamda entelektüel gelişimi hızlandırmak ve buna ilişkin referans olabilecek bir database oluşturmak ve bunu tüm futbol araştırmacılarının emrine sunmak... Bu amaçla yapılan çalışmaları yayımlamak; gerekli her türlü bilimsel futbol araştırma ve geliştirme projelerine entelektüel anlamda destek vermek.

 

Temel Vizyonumuz: Önerilen yeni modellerin gerçekleştiğini görmektir.

 devamı >>>

finansal-futbol-anim-1

tugrulaksar_ge_roportaj

Tuğrul Akşar Güngör Urasın sorularını yanıtlıyor

  Yazar Tuğrul Akşar,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras'ın
sorularını yanıtlıyor.
detay için tıklayınız..

 

Spor Endexi

23/09/2022

Kapanış Günlük
Değişim %
  BİST 100

3,281,61

-0,41

 bjk BJKAS

5,45

0,74

 fb FENER

52,05

0,68

 gs GSRAY

5,43

2,45

 trabzon TSPOR

4,46

1,36

   SPOR ENDEKSİ

1.475,46

1,28

Videolar

Tuğrul, Tuğrul Akşar, Pusula, Ekonomi, Futbol, Futbol Ekonomi, Mali,VİDEONUN DEVAMI VE DİĞER VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN.

İstatistikler

İçerik Tıklama Görünümü : 32415746

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU

  

 

 Sıra TAKIMLAR 0 G B M A Y AV  
Adana Demir  7   5  1   1  16  7    16 
2 Galatasaray  7   5  1  4 

16

3 Başakşehir  6  4 2 0 9 14
4 Beşiktaş  7   4  16  10  6 14
5 Konyaspor  7 4 2  1  2 6 14
6 Fenerbahçe  6  4   1 20   6    14   13 
7

Trabzonspor 

 7  1  11  10   1 13 
8 Kayserispor  7   0  4  12 
9 Gaziantep 7  2 13  10  3 11 
10

Kasımpaşa

 7   0 15  -8  9
11 Alanyaspor

10 

15  -5  8
12 Giresunspor -3     7 
13 Karagümrük 10  -2   6
14 Antalyaspor  7  0  14   -6     6  
15 İstanbulspor 6 10  -6  5
16 Ankaragücü  6  1   11  -5 4
17 Sivasspor 7 11  -6   4  
18 Ümraniyespor  7  2 10   -5 2
19 Hatayspor 6 1 10   -8   1  

Okur Yazar


Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım.

Yazılarınızı  info@futbolekonomi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

2022 Deluitte Raporu

 

2022-deloitte football review

Deloitte Sports Grup’un Avrupa Futbol Finansmanına ilişkin 31. kez düzenlediği yıllık futbol finans raporuna göre, Avrupa futbol pazarı bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 27.6 Milyar Euro büyüklüğe ulaştı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 


 

2021-Money-league-Raporu

 

Yirmidördüncü Deloitte Money League raporuna göre Barcelona'nın 715.1 Milyon Euro'luk geliriyle ilk sırada yer aldığı, tamamı merkez lig kulüplerinden oluşan ve bir önceki yıla göre gelirleri %12 azalan Para Ligi raporunu okumak için tıklayınız


    

191112 Aktifbank Ekolig

 

Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün mercek altına alındığı Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig'in dördüncü sayısı yayınlandı. Süper Lig’in 2017-2018 sezonu sonunda 3,2 milyar TL olan geliri, 2018-19 sezonunda 4,2 milyar TL’na ulaştı. Bkz.

 

 

master bm report lowres

 

The European Club Footballing Landscape 2022


UEFA'nın Avrupa Lulüp futboluna ilişkin 13, kez yayınladığı, Covid-19'un etkilerinin de analiz edildiği raporu okumak için Bkz.


 

 Eko spor 1

“Ekospor’un aylık bültenlerinden haberdar olmak için tıklayınız”

 

Süper lig Marka değeri araştırma

''Taraftar Algısına Göre Türkiye Süper Ligi Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin ve Marka Değeri Boyutlarının Değerlendirilmesi'' Prof. Dr. Musa PINAR öncülüğünde yapılan bu araştırmayı okumak için tıklayınız.

 

 

the-european-elite-2019

KPMG Avrupa’nın 32 Elit Kulübünün değerlemesini yaptı. Süper Lig’den Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu bu raporda en değerli kulüp 3.2 Milyar Euroluk değeriyle Real Madrid oldu. Raporu okumak için tıklayınız.
 

Endustriyel_futbol

 

Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı Üzerine

Futbolun Endüstriyel gelişimi, kulüplerin sportif ve iktisadi/mali yapılanışını derinden etkiliyor. Dorukhan Acar’ın Kurumsal Yönetim temelli yaklaşımı ile "Futbolda Endüstriyel Denge ve Başarı"yı okumak için tıklayınız

 

 

Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

 

imagesCAVM4O4L

 

Dr. Lale ORTA’nın Kadın Futboluna Entelektüel Bir Yaklaşım Sergilediği makalesi için tıklayınız.” 

 

 

İngiliz Futbolunda Kurumsal Yönetişim Üzerine

 

governance_in_football

 

Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. 

 

money-and-soccer

“Money scorring goals”, Gerçekten de “Para Gol Kaydedebiliyor mu? “

Euro 2012’nin olası ekonomik etkilerini
okumak için tıklayınız. 



FFP

Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında ''Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama 
Hüseyin AKTAŞ/Salih MUTLU,

okumak için tıklayınız.